1. maj 1989

Herre, ønsker Du at skrive Dit Budskab til mødet den 19. maj?

er du klar?

Jeg er aldrig klar, men Du kan hjælpe mig til at blive det.

bed og det skal gives dig:

Jeg beder dig min Herre, at gøre mig klar til at høre Din Stemme og skrive.

så spids ører og lyt omhyggelig, skriv:

fred være med jer alle; Jeg er Herren, Emmanuel, den Helligste af Hellige, som tilkendegiver Mig igennem dette svage redskab;

Jeg kommer til jer, I små, til en i den grad begunstiget nation; til jer kommer Jeg for at blotlægge Mit Hellige Hjerte lige for øjnene af jer; Mit Hellige Hjerte er Helligt, Rent og fyldt med Kærlighed; så liv op som før i tiden, liv op af jeres sløvhed, kom til jer selv og føl Mig;

Min Ånd udgydes ustandseligt iblandt jer og med en større gavmildhed end nogensinde før, og alligevel har så mange af jer endnu ikke forstået … Jeg, Herren, har formet profeter, lige siden Jeg skabte jer, men Mine Egne gentager det, de altid har gentaget … de forfølger stadigvæk alle Mine profeter, jager dem fra by til by; Abels Hellige Blod bliver uophørligt udgydt; disse mennesker beder Mig om love, der er retfærdige, de længes efter, at Jeg skal være dem nær, men når Jeg sender dem Min Helligånds Nåde, så lukker de øjnene, nægter at høre og tillader deres hjerter at blive hårde som granit; de forsamles og bortjager Min Helligånds Nåde, som man skræmmer en ondsindet fugl;

Mit Hellige Hjerte smerter … luk op! luk op!1 blokér ikke Min Vej! fjern disse blokke, som kun har til formål at hindre Mit folk, som I har udsultet, i at nå Mig; Jeg er kommet til jer, for at helbrede jer og trøste jer; Jeg er kommet for at bringe jer Fred og Kærlighed; Jeg er kommet for at gøde Mit Land og opdyrke dets jord;

Mit Navn er Helligt og hellige er Mine forskrifter og Mine love; ja, Jeg vil vande denne tørstige jord med Min Kærlighed, og Jeg, Herren, vil fortsat udgyde Min Ånd over Mine børn og velsigne dem;

har I ikke ænset det? har I slet ikke bemærket, at Jeg forbereder jer til at modtage en Ny Himmel og en Ny Jord, som Jeg har lovet jer for længe siden? har I endnu ikke forstået det? har I ikke set, hvordan Jeg arbejder? Jeg gør tegn til jer alle, fra det ene verdenshjørne til det andet, om at lytte til Min Stemme;

ak, I elskede, Jeg er kommet for at hele jeres sår, jeres skader og jeres svagheder, alt det, som på grusom vis er påført jer i dette mørke; nej, I elskede, jeres sår er ikke uhelbredelige, jeres skader kan helbredes, for JEG — ER – MED — JER og tættere på jer end nogensinde; så kom til Mig i kærlighed, spørg Mig i kærlighed og I skal få, påkald Mig i kærlighed, og Jeg vil høre jer; Jeg vil løfte jer op i Min Favn og vugge jer og trøste jer; hør Mit Råb om Kærlighed og Fred;

Kærligheden elsker jer; Kærligheden er Roden til Livets Træ, så lad det være KÆRLIGHED, der kommer fra jeres hjerte; Når Kærligheden manifesterer Sig, dér hvor der er ondskab, udsletter Kærligheden al ondskaben, ved at opløse den som en tåge, der opløses ved solens første varme stråler;

for Mine hengivnes skyld vil Jeg genoplive alle de livløse kroppe; Jeg vil ikke tie, Jeg vil genoplive Jer alle med Mit Ord; Jeg vil ikke forholde Mig tavs, førend Jeg har Herliggjort Mit Legeme og fornyet hele Min Kirke; vid alle I, som vil undertrykke Min Nådes Ånd, og som ønsker at neddysse Min Stemme, at jeres onde bestræbelser og onde intentioner alle er forgæves; Jeg vil fortsat række Min Hånd ud til alle, selv til oprørerne, og til dem, som provokerer Mig nat og dag, forstår I det?

I er alle Mit Folk, uanset trosbekendelse og race; husk Jeg er KÆRLIGHEDEN, og Jeg har skabt jer alle;

i dag dækker Min Frelsesplan hele verden; Jeg har sendt, og Jeg sender stadig budbringere til hvert eneste land for at I kan gøre fremskridt i troen, for at omvende jer, for at etablere fred og kærlighed, for at forene jer; så prøv ikke på at nedtone Min Stemme og Min Moders Kald; Vore Stemmer vil vedblive at ramme jer som en hammer, der splintrer klipperne2 indtil Min Herligheds dag;

glæd jer og hyld Min Frugtbare Vingård, for ved Min egen Hånd er denne jord vendt og hårdt bearbejdet, og med Min Egen Hånd har Jeg trukket tornene og vildroserne op og brændt dem; med Min Egen Kappe skærmer Jeg Den mod de tørre vinde og storme, som kommer fra Min fjende; Jeg er Dens Hengivne Vogter som i al evighed og med stor lidenskab vogter over Den; denne Vingård er Min Gave til jer, Dens Druer skal frit gives jer, og de skal fylde hele verden og nære den;

ak Min Sjæls elskede, lyt omhyggeligt til Mine Ord og prøv at forstå dem; tvivl ikke, fordi du dermed tester Mig uophørligt … Jeg, Herren, siger jer med stor alvor: Skriften er ved at gå i opfyldelse; så hvorfor er så mange af jer overraskede over Min Ånds udgydelse? hvorfor overraskes I, når jeres unge ser syner?

Jeg viser mig foran jer for at revidere jeres viden, om Mit Ord; Jeg kommer med stor kærlighed for at genoplive Mine sønners og døtres døde legemer; Jeg kommer for at omvende jer og minde jer om Min lov; Jeg kommer for at kalde synderen til skrifte; Jeg kommer for at tilskynde til anger alle de præster, biskopper og kardinaler, som på så ondsindet en måde har såret Mit Hellige Hjerte og forrådt Mig, deres Ven og Gud;

Jeg kommer ikke som en Dommer, ikke endnu; Jeg kommer til jer som Tiggeren i pjalter og barfodet med sprukne læber, bønfaldende og grædende for at få lidt kærlighed, lidt kærlighed som er gengældt; i dag ser du en Grædende Tigger for dig, med konstant udstrakt, Hånd, der tigger dig om en smule gengældt kærlighed: ” Jeg beder jer, kom tilbage til Mig og elsk Mig, lær at elske Mig, lær at elske Mig, slut fred med Mig, slut fred med Mig, Jeg afviser jer ikke, Jeg Er Kærligheden, og Jeg elsker jer for evigt;”

kom til Mig, mens timen endnu ikke er kommet, vent ikke til Min Retfærdighed kommer, lad ikke Min Retfærdighed komme som en overraskelse og uventet; for, husk på, at Jeg, i denne frygtelige og ærefrygtindgydende Time, vil stå foran jer som en Majestætisk og Streng Dommer og Min Stemme, som førhen var en grædende tiggers, vil forvandles til et lys af Altopslugende Ild, til skybrud, styrtregn, og hagl; Mit Åndedrag vil blive som en strøm af svovl, der vil sætte alt i brand, for at rense og forny jer alle, forene jer til Ét Helligt Folk;

lykkelige er alle de, som håber på Mig, og som byder Min Nådes Ånd velkommen, den Ånd, som Jeg nu så generøst udgyder over hele menneskeheden, thi I skal se Mig, jeres Gud;

salige er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres;

lykkelig er alle de, som har ører at høre med og et enfoldigt hjerte, og som byder Min Nådes Ånd velkommen med en barnlig tro, for i disse små hjerter vil Mit Ord slå rod;

velsignede er de, som er forfulgte for retfærdighedens skyld, for Himmeriget er deres; blot en lille stund endnu, Mine små duer og Jeg vil være hos jer, tag imod Min Fred;

Jeg velsigner hver eneste af jer; Jeg, Jesus Kristus, velsigner og tilgiver jeres forfølgere, for de ved ikke, hvad de gør; Jeg, Herren, elsker jer i al evighed;

(Herren viste mig efterfølgende, hvad jeg skulle læse for dem i Skriften. Det er fra brevet til Hebræerne 3: 7 — 19 og 4: 1-7.)

Jahve, min Abba,
mind mig om Dine bud,
for at jeg kan følge dem,
og være trofast mod Dig.
Jeg ved at Dine afgørelser
er retfærdige, min Abba,
Og jeg ved og tror, at du lader mig
lide på grund af din trofasthed,
det var godt for mig at smage og drikke
af Dit bitre Bæger.
Nu beder jeg Dig Herre,
lad Din Kærlighed trøste Mig,
kom og lad mig mærke din ømhed,
og jeg skal leve, eftersom Din Lov
er mit liv og min glæde,
led mine skridt hen imod Dit Hjem
som Du har lovet mig,
jeg længtes efter Dig, Himmelske Fader,
Jeg venter på dig, Jahve, min Abba,
Jeg venter på dig.

Kærligheden elsker dig, Mit barn, og Jeg vil ikke tillade nogen at skille dig fra Mig; du er en del af Mig nu, lad os arbejde;

(Senere:)

(Om natten så jeg i et drømmesyn Jesu portræt (billede). Jeg bemærkede, at Jesu Øjne fyldtes med tårer, og inden de kunne nå at dryppe på gulvet, skyndte jeg mig at åbne hånden. Med min hule hånd fuld af Jesu kostbare tårer begav jeg mig af sted. Jeg overvejede, hvorvidt jeg skulle drikke Hans Tårer.)

datter, modtag Min Fred; kom, Jeg er med dig! er du lykkelig, over at være sammen med Mig?

Åh ja, Min, Herre Jesus!

og er du stadig villig til at overlade Mig din vilje og arbejde for Mig?

Ja, Herre, jeg beder Dig gentage Dit Navn for mig endnu engang.

Jeg er Herren, Jesus Kristus, din Frelser;

Ja, Herre, hvis det er Dit ønske.

det er Mit Ønske, skænk Mig din vilje, og Jeg vil gøre brug af den;

Jeg skænker Dig min vilje, tag min vilje og gør med mig, som det behager Dig.

så tag Min Hånd; Jeg og du, sammen; Jeg elsker dig, elsk Mig;

(Her prøvede jeg at samle mig foran Herren, jeg prøvede at føle Hans Hellige Nærvær og blive ét med Ham.)

du kære, hver gang Jeg føler, hvor meget du prøver, glæder Mit Hellige Hjerte sig dybt; Jeg Er den Højeste, og Jeg elsker dig; vil du samle dig og bede i tro?

Jeg vil forsøge min Herre. Hjælp mig med at bede, som Du ønsker det.

så overgiv dig helt til Mig, glæd Mig og sig til Mig: ”Jesus jeg elsker Dig”; gør Mig glad med spontane kærlighedsord, der kommer med oprigtighed fra hjertet; Mit Hellige Hjerte er dit Tilflugtssted, hvil i Mig; kom, øg din kærlighed til Mig, Jeg vil have dig perfekt!

Jeg ønsker at gøre Din Vilje og glæde Dig til fulde.

Jeg vil hjælpe dig, Min Vassula, vi, os?

For evigt.

kom, hvil i Mit Hjerte,

Hvil i mit, Herre.

det vil Jeg;


1 Jesus råbte højlydt
2 Klipper = hjerter af sten