23. april 1989

(Efter bedemødet og læsning af Budskaberne i den lille Sankt Maurice Kirke. Den lille kirke var helt fyldt op.)

Velsignet være Min Herre
som ikke har nægtet os
at mødes i Hans Navn.
Herren er god
selv mod dem, der er uden fortjeneste.
Min Herre,
Du reagerede på vore bønner,
Du svarede på vor faste og på de ofre,
Dine elskede børn gav Dig.
Jeg velsigner Dit Navn.
Vi velsigner Dit Navn.
”Min Herre er god,
Hans kærlighed varer Evigt,
og Hans Trofasthed varer
fra slægt til slægt.”1
Lad os tjene Herren.

Jeg er Herren, som elsker jer; Jeg vil mætte jer for øjnene af jeres forfølgere; vær velsignet alle I, som hørte og genkendte Hyrdens kald; vær velsignet alle I, som skænkede Mig ofre;

Jeg frelser alle dem, som klynger sig til Mig; Mine Arme er jeres vugge, Mit Hellige Hjerte, jeres Tilflugtssted; Jeg er jeres Gud og I Mit folk; glæd jer! glæd jer, elskede; prøv ikke på at forstå, hvorfor Min Stemme bliver båret af dette svage redskab, tro med hjertes enkelthed; undlad at sætte Mig på prøve, vær imødekommende i Mine Øjne ligesom uskyldige og rene børn;

se på Mit Hellige Hjerte; Jeg er foran jer og viser Mit Hjerte til jer alle; føl Min brændende Kærlighed, som Jeg har til jer; modstå Mig ikke, og afvis ikke Min opfordring, kom til Mig og tillad Mig at skubbe jer ind i Mit Hellige Hjertes dyb; lad Mit Hjerte være jeres Tilflugtssted; hvordan skulle Jeg kunne undlade at komme jer til undsætning for at frelse jer, Mine elskede? Jeg som er Kærlighedens Sublime Kilde, skulle Jeg nogen sinde svigte jer?

jeres sorgfulde råb genlød i hele Himlen, Jeg hørte jeres indtrængende bøn fra Jorden; nej, I elskede, frygt ikke; Mine Øjne ser alt, Jeg hører alt, og Jeg siger sandeligt, Jeg vil lede hvert skridt, I tager, og velsigne det; Jeg er jeres Hengivne Vogter, og Min Vingård skal vandes og vedligeholdes af Min Egen Hånd; Jeg vil vogte over den, for at ubudne gæster ikke skal trænge ind i Min Vingård om natten; lad alle dem, som ønsker at komme og se Min Vingård, komme i dagslys, kun ræve kommer om natten; stå op som fornuftige mennesker ved daggry og besøg Min Vingård; Jeg, Herren, er dens Vogter, og det er på grund af Min Uendelige Kærlighed og store medlidenhed, Jeg kommer for at genoprette Min Vingård;

vær lykkelig og lad Himlen høre jeres lovprisninger! vær glad og jubel over Herrens Herlighed. vær små talerør, der bærer Mit Ord; lad dem, som sover, vågne ved lyden af jer; bekendtgør Min Kærlighed i alle lande, lad dem, som vandrer bort fra Mig, komme tilbage; Jeg afviser dem ikke, selvom deres hjerter er golde og deres synder skarlagensrøde; Jeg vil vise dem Mit Tilgivende Hjertes Rigdomme; syng og glæd jer, for Jeg vil være iblandt jer indtil det sidste;


1 Sl 100: 5.