25. august 1988

Herre?

Jeg er;

Vassula, bed om Kærlighedens Genkomst, bed for fornyelse af Min Kirke, bed for Hendes genfødelse; Hendes nuværende lunkenhed vil forandre sig til en flamme af kærlighed; hendes sløvhed vil blive forvandlet til inderlighed og et brændende ønske om at kende Mig og følge Mig; hendes utroskab vil blive til loyalitet; hendes tørhed vil blive til grønne vange og en fontæne af renhed, som vil trøste Mine lam og slukke deres tørst og beskytte dem; Mine lam vil i Hende finde den varme, som Jeg engang gav Hende; de vil finde Fred og Kærlighed; de vil komme tilbage;

så bed for denne fornyelse af Min Kirke, bed om, at Evangelierne må blive forstået fuldt ud, og at de dele, der er blevet hakket ud, bliver sat ind igen; bed om, Mit barn, at Min Kirke må blive Forenet og klædt i sine Gamle Klæder; bed om at alle de misfortolkninger, der nu gives jer, af Mit Ord, må holde op; disse misfortolkninger er som giftig føde for jer, Min Føde er Ren og Hel; bed om at Mine præster fuldstændigt må forstå Mine Veje og den vej, Jeg i sandhed er; de har stadig ikke forstået Mig, bed om at de må blive oplyst;

åh Mit barn, bed for Min Ære, at Mit Hellige Navn til sidst må blive herliggjort igen og æret af alle Nationer;

O Jesus, for mig virker alt dette så fjernt og Dit komme endnu længere væk!

datter, tag imod Min Fred og vær villig og ivrig efter at modtage Mig; sandelig siger Jeg dig, timerne flyver, opløses som skygger, og du lever allerede i de første tegn på Min Genkomst; de første fødselsveer er allerede begyndt, men som var det Dårskab, gør Min skabning den fuldstændigt til grin og afviser Mine første tegn, de nægter at tro, at fødselsveerne allerede er begyndt!

så, indvi dig til Mig, Mit barn, og tag næring fra Mig; Jeg vil se til, at du intet mangler; se ikke til venstre eller højre, kom direkte til Mig; Jeg er Herren, og Jeg vil forblive din Lærer og Åndelige Vejleder; du lærer af Visdommen, og du lærer af Mig, og det er Jeg, der holder Visdommens Nøgler, Jeg lader ikke nogen komme ind for at se Hende, hvis øjne er vise, Jeg giver Hende kun til børn; Jeg tillader kun børn at forstå Hende og møde Hende;

Tak, min Jesus.