14. maj 1990

Herre og Forløser, hør min bøn,
Lyt, Herre, fuld af Nåde,
mine bønner er virkelig mangelfulde,
jeg er fattig og trængende, men jeg er her,
og fra denne ørken kalder jeg på Din hjælp,
Du ved, hvad vi trænger til,
og Du har bestemt hørt de døendes bønner,
med blot én Velsignelse fra Dig, Herre,
vil de blive helbredt!

Jeg, som førte dig ud af Egypten, du behøver blot at åbne din mund, så skal Jeg mætte den, og Jeg vil gøre det samme for alle dine brødre;