12. maj 1988

Herre?

Jeg er; tvivl aldrig, Vassula; alting kommer fra Mig; skriv:

(Jesus mener her den følelse, jeg har af ’vibrationer’ i Hans Nærvær. Jesus gav mig igen billeder af Hans Korsfæstelse og om, hvordan hver eneste bloddråbe, Han udgød på Jorden, var for os. Han viste mig Sit Ansigt i dødsangst på Korset, forslået, sort og blåt, dækket med sved og blod, Hans Hår sammenklistret af Blod og Hans Øjne fyldt med blodet fra Hans gennemborede Pande. Alt dette for mig, for os.)

alter! hold din flamme brændende for fuldførelsen af Min Kirke!

kom, sammen; føl Mit Nærvær;