25. juli 1988

(Tilbage i Schweiz)

Jesus?

Jeg er; lær Mine børn at sige de bønner, Jeg har givet dig;

De tre bønner, Herre?

netop; elskede, du skal give dig fuldstændigt til Mig; søg Mine interesser og lovpris Mig;

Med din hjælp, Herre.

stol på Mig, Jeg vil vejlede dig til det sidste, og alting vil blive fuldført i rette tid; Mine Værker kan sammenlignes med et vintræ; de vil blomstre og på rette tid give frugt, ligesom vintræet vil give frugt til rette årstid; bær vanskelighederne, der omringer dig, for Min skyld og stol på Mig, din Gud; mist ikke tilliden; din tidsalder er en ødemark, lad ikke dens tørhed påvirke dig, Mit barn; du må have tillid til Mig, har Jeg ikke oprejst dig fra de døde?

Jeg er Lyset og selve Livet; tillad Mig at prøve dig nu og da; tillad Mig at lede dig i blind tro; tillad Mig at prøve din kærlighed til Mig; tillad Mig at udvide denne kærlighed, du har for Mig; vær Mit Lysets barn og lev i Mit Lys; Jeg er denne verdens Lys, som forskønner dig; forbliv tro mod Mig;

Min dag nærmer sig og Jeg skal komme til jer som en tyv, uventet, uden at advare jer, Jerusalem! du har forrådt Mig, din Herre, og det onde har fæstet rod i kærnen af dit hjerte; ja, Jerusalem, inde i dig ligger Spydspidsen; forræderi og kætteri har sneget sig ind i dig;

hvordan kunne du nogensinde tro, at jeg ikke skulle lægge mærke til din ondskab? Jeg kommer uventet til dig for at styrte dig; Jeg er nu lige udenfor din dør, og som et lyn skal Jeg komme ned over dig og tilintetgøre dig; du har valgt Min modstanders kraft og ikke Min Nåde; du har valgt ondskab og stoler på Dyret, i stedet for at vælge Mig, Lyset; med Min egen Hånd vil Jeg komme og omstyrte jeres sæder, omstyrte alle, der gør det onde og spærrer Vejen til Sandheden.

Jerusalem! dine Trængsler er kun lige begyndt; Jeg vil rense og lutre dig i Min ild; Jeg vil fjerne dine onde rødder og brænde dem og alle disse læresætninger, der har udtæret Mit Legeme; du ønsker ikke din hyrde1 længere; beruset af Forfængelighed, beruset af Ulydighed, fuld af Uoverensstemmelser, hvordan kan du tro, du er i stand til at overleve? ved Ulydighed har du ladet Mine lam sulte, du har kun set efter dine egne interesser og ikke Mine;

Jerusalem! du giver Mig så megen sorg, hvor har Jeg altid længtes efter at forene jer alle og samle jer, børn, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger for at beskytte dem, men du nægtede… Mine Øjne og din Hellige Moders Øjne stopper ikke med at løbe over med Tårer af Blod ved at se så megen uretfærdighed i Mit eget Hus; Jeg har elsket dig med en evigvarende kærlighed, men Jeg er kun blevet forrådt og såret af Mine egne venner… Min Barmhjertighed er Stor, og Jeg er villig til at tilgive dig fuldstændigt; Jeg vil ikke se på Mine Sår, Jeg er villig til at glemme dine synder;

Vassula, de har pisket Mig uafladeligt; dog er Jeg på trods af Min intense lidelse villig til at tilgive dem og glemme… kom barn, forbliv i Mit Hellige Hjerte; Kærligheden tørster efter kærlighed;

(Jesu læber var tørre som pergament.)

hvil nu; Jeg er med dig; bed for de sjæle, der afviser Mig; ved at elske Mig lindrer du Mine smerter; glæd din Gud, din egen Fader; kom, vi, os?

Ja, Fader.

(Jeg følte mig meget bevæget og følte medlidenhed med vor Fader, som de har afvist.)

Vassula, hav medlidenhed med dine brødre, beklag deres fald; hav medlidenhed med deres blindhed og bed for dem;


1 Pave Johannes-Paul II