4. juni 1988

Herre?

Jeg er; Jeg vil aldrig svigte dig; Jeg vil yderligere belære dig om forvirringen i Min Kirke; anstreng dig for at høre Mig, glæd Mig ved at bede den Hellige Rosenkrans; føl Mysterierne, se dem gennem din Hellige Moders Øjne; disse Mysterier som din tidsalder forsøger at rationalisere; datter, de har stadig ikke forstået, at Jeg ønsker dem som børn, uskyldige, med en barnlig tro;

Jeg mættede Min Kirke med Rigdom og Ære for at nære mange sjæle, hele nationen; Den er rig i dens Mysterier, disse Mysterier, som mange af jer ikke accepterer som Mysterier; Mit folk i dag mangler ydmyghed og enkelhed, de mangler Troens renhed, jeres tidsalder i dag prøver at rationalisere alting, selv Mine Mysterier!!1 hvordan kan de tro, de kan afsløre Mig, deres Gud? de forsøger at beskrive mysterierne rationelt;

disse, datter, er de ”krager”, som Jeg har fortalt dig om i den lignelse, Jeg gav dig om Sædemanden og Kragerne;2 disse krager har mistet deres tro og bestræber sig på at opstille deres egne teorier i overensstemmelse med deres egen menneskelige intelligens for at gøre massemedierne tilfredse; men i sandhed er det, fordi de har mistet deres egen tro på Mig; Mine Mysterier skulle forblive uforanderlige og forblive i deres renhed; disse ’krager’ har fremlagt FEJL i Min Kirke, forvansket Sandheden og Mine Ord, den rige høst i Min lignelse; Mine Ord og Mine Mysterier skulle forblive uforanderlige;

Min Kirke ligger i dag i mørke og forvirring; dette er kætteriet, som er trængt ind i Min Helligdom, og det medfører fejl hos mange af Mine præster; Ånden råber og siger til alle kirkerne: tilbagevis falskhed, ret fejl og kald til lydighed, men gør alt med tålmodighed og med den intention at undervise3, tiden er kommet; langt fra at være tilfreds med sund undervisning4, er folk ivrige efter den sidste nyhed og samler en mængde lærere efter deres egen smag, og i stedet for at lytte til Sandheden vender de sig mod myter5; fortæl Mig, Vassula, kan Bibelen splittes og adskilles?

Nej, Herre, det er umuligt.

tag også dette som et eksempel for Mit Legeme; Mit Legeme kan ikke deles; og dog har de delt Det… oprøret trænger ind i selve hjertet af Min Kirke, først slog et indre oprør rod, indgydt af Satan, ned i nogle af mine præsters, biskoppers og kardinalers sjæle, og formørkede dem; i skyggen af Satans vinger faldt de i hans snarer; dette oprør er nu iblandt dem, og det sønderriver Mit Hellige Hjerte;

i begyndelsen grublede disse præstelige sjæle, som havde taget imod Oprørets frø fra Satan, over disse frø, og bryggede onde og intrigante planer; de pønsede på Modstand, modsagde Peters efterfølger, denne Peter-af-Mine-lam udvalgt af Mig; denne Oprørske Sæd, nu fuldt udvokset, gav dem kraft til åbent at erklære deres oprør, til at adskille igen, og til at skyde onde pile imod Min Kirke… de forråder6 Mig… de forråder dette Hjerte—fyldt—af—Kærlighed, ligesom Judas i Getsemane… de slæber Mig hen for at blive pisket… de pisker Mig, O Vassula, hvor Jeg lider…

Åh Herre, nej!

(I et indre syn kunne jeg se Herren blive pisket, bundet til en søjle og ved ethvert slag, der ramte Hans Legeme, rystede Han, stønnede og gispede. Hans Legeme var ét stort sår.)

O Herre, hvornår vil de stoppe?

de stopper ikke, de pisker Mig brutalt; drukne af Forfængelighed og Ulydighed er de kun lydige og tro imod Min fjende! de ødelægger Mit Fundament, de spreder Mine får, de træder på Peters fødder og skubber ham til side, de prøver på at gøre ham tavs…

Kain har aldrig forstået Min Abel; o Abel… Jeg vil aldrig forlade dig; din Gud er dig nær; din Gud vil komme med en hær af engle for at forsvare dig og træde på Min fjende, som er din fjende; Jeg er ved at forberede Mine engle, og Kain skal ikke slå dig; han må så løfte sin hånd imod Mig, hans Gud; Jeg, Herren, vil overraske ham;

Min Kirke vil blive forenet af Mit Hellige Hjerte og Min Moders Uplettede Hjerte; som begge Vore Hjerter er forenede, således vil Min Kirke blive forenet; Min Kirke vil blive Én;


1 Gud syntes forbløffet (over vor dumhed)
2 Se 16. maj 1988
3 2 Tim 4: 2 -3
4 Jesus bad mig åbne den Hellige Bibel og skrive denne passage.
5 2 Tim 4: 3-5
6 Da Jesus sagde “forråder Mig,” sagde Han det meget såret.