30. april 1988

Jesus?

Jeg er; Jeg er Åbenbaringerne; Vassula, hvorpå Jeg indgraverer Mine ord, vær ét med Mig for at forstå Mig;

Jeg elsker jer til vanvid, skabning, men I har trukket jer tilbage fra Mig; forræderi er trængt ind i Min Helligdom og har affødt splittelse;

Vassula, prøv, elskede, at se Mig fuldstændigt;

(Senere:)

Jesus?

Jeg er;

(Jesu Nærvær er meget livagtigt; det er som at komme ud af en tåge og se Ham og føle Ham bedre end i de sidste dage, hvor Satan har hamret løs på mig. Lige nu er det, som om Jesus er på Jorden igen i kød og blod, eller som om jeg gik tilbage i tiden til de dage, hvor Han var på Jorden… Alt er levende og det er vidunderligt!)

Vassula, alt, Jeg ønsker, er Kærlighed; ære være Gud, for at lære disse ting til rene børn og skjule det for de lærde og kloge;

(Da Jesus sagde dette, vendte Jesus sit Smukke Hoved opad. Jesus var rigtig glad over, at jeg ikke prøvede at give en forklaring på alt dette. Han ønsker, vi skal tro blindt, uskyldigt og på en naiv måde.)

Jeg er Alfa og Omega, Begyndelsen og Enden;

(Jeg følte Hans Tilstedeværelse meget stærkt. Guds “vibrationer” fik hele mit legeme og sjæl til at ”vibrere”; det er vanskeligt at udtrykke i ord. På samme tid omsluttede Hans Fred mig; alt dette til sammen gav mig en vidunderlig fornemmelse. Det var, som var jeg kastet ud i et hav af kærlighed. Jeg følte mig gennemsigtig. Jeg følte mig så lykkelig, at tårer af lykke løb nedover mine kinder.)

tvivl aldrig på Mit Nærvær; Vassula vedbliv at være Mig nær; bed, Jeg vil høre dig;

(Jesus mente med det samme, i den tilstand Han havde anbragt mig i. Jeg bad.)

Jeg hørte hvert ord;

(Jeg bad ”Fadervor”, men meget langsomt, med mit hjerte, og fordi jeg var i en tilstand af stor lykke, holdt mine tårer ikke op med at løbe nedover kinderne.)

kom, Jeg og du, du og Jeg, sammen nu og i al evighed; Jeg, Jesus, elsker dig, sjæl.

vi, os;

(Senere:)

Vassula, Jeg er lykkelig over at have dig nær Mig; åh! Vassula, hvor har Jeg frygtet for dig mange gange; Satan hader dig og er besluttet på at modarbejde Mine Planer; I sit raseri skaber han alle dine lidelser; han lyver for dig, anklager dig for at bringe dig til fortvivlelse; datter, Jeg har tidligere advaret dig om hans angreb; du velsignede, giv ikke efter for Satan; klyng dig til Mig; Jeg vil hjælpe dig med at overvinde alle prøvelser; Vassula, husk på, hvordan Satan lettere nærmer sig dig, hvis du er faldet i søvn; så vær vågen barn, vær altid vågen; vær på vagt;

Ved at bede, Herre?

ja, ved at bede: bed, bed, bed;

(Jesus lader mig forstå, at bøn holder Satan væk. Bønner der når Ham.)