7. april 1988

Jesus?

Jeg er;

Fred være med dig, Vassula; forstå at Jeg ikke har bragt dig hele denne vej og formet dig for nu at forlade dig; Jeg elsker jer alle; det er Jeg, Herren, der søger at helbrede sjæle og forløse dem; O sjæl!1 ja, det er Jeg, din Frelser, som kommer til dig2 for at helbrede dig, elskede sjæl; det er Jeg, Herren, der er kommet til din dør og banker på; O Min så elskede sjæl, Jeg har bragt dig til Mig; Jeg giver dig næring nu,3 kom!

kom nærmere til Mig; Jeg vil forskønne dig og rense dig; Jeg vil helbrede alle dine sår; Jeg vil genoprette dig, Mit barn; det er Jeg, som er kommet til dig, Jeg søgte din sjæl; kom, og Jeg vil trøste dig; kom, sjæl, og hvil i Mig; kom til Mig og spis Mig; kom og drik Mig; hør din Forløsers kald og din sjæl vil leve; Jeg elsker dig, elskede sjæl; Mit Blod blev udgydt i Floder for dig, for din frelse;

sjæl? kom og del Min kappe, Jeg vil beskytte dig; Jeg vil være dit Tilflugtssted; Jeg er Jesus, og Jesus betyder Frelser;

(Jesus har givet dette budskab og taler til hvem som helst, der læser Ham. Det er ikke tilfældigt, at du læser Hans Freds- og Kærlighedsbudskab. Det er Ham, Jesus, som ledte efter dig, der kom til dig og gav dig dette budskab at læse.)

forøg Mit Rige ved at udbrede Mit Budskab, som du gør; det er Jeg, som vil etablere Mine Gerninger og udbrede Mit Rige; husk, Jeg når altid Mine mål; smil til din Frelser, velsign Mig;

(Jeg drejede rundt og velsignede Jesus.)

Jeg velsigner Dig, Jesus Kristus, jeg velsigner Dig.

Jeg velsigner også dig; synkronisér dig med Mig i aften; Jeg blev forladt af mine brødre og forrådt af én af dem; del Mine kvaler i Getsemane, forlad Mig ikke;

Det vil jeg heller ikke, Herre.

hav Mig altid i dine tanker, trøst Mig på denne måde; vis Mig, at du ikke vil forlade Mig, Vassula; del Min pine, del Mit Bæger, bliv hos Mig lige til det sidste; lev Min Lidelse, herliggør Mig! vær Mig nær;

Jesus, ja det vil jeg

(Jesus så ud, som om Han genoplevede det hele endnu engang.)

O Vassula! kom ind i Mit Hellige Hjerte, gå ind i dets dybder, derinde vil du finde Fred; Jeg, Herren, har holdt en plads til dig, du tilhører Mig, og Jeg tilhører dig, Kærligheden vil vejlede dig;

Herre, jeg har givet Dig mit hjerte, Du kan gøre med mig, som Du ønsker.

så hav tillid til Mig; tag Min Hånd, Jeg vil aldrig nogen sinde svigte dig!

Led Mig Herre, for Du er min vejleder og Gud.

kom, glem Mig ikke; velsign Beatrice; Jeg, Herren, velsigner hende; vi, os?

Ja, Herre, sammen i al evighed.

(Påske) Skærtorsdag

Jeg havde været i Kirke onsdag, og præsten velsignede hver enkelt med myrra blandet med olie. Vi havde tilladelse til at dyppe et stykke vat i blandingen, som var velsignet af Kirken, og tage det med hjem.

Beatrice kom hjem til mig, så vi kunne gå i Kirke. Jesus bad mig velsigne hende. Så jeg velsignede hende med den olie og myrra, jeg havde. Man velsigner på denne måde: Ved velsignelse tegner man korstegnet med olie og myrra på panden, venstre og højre kind, hagen, det indvendige og udvendige af håndfladerne. Præsten havde udtalt nogle ord om helbredelse af legeme og sjæl. Jesus lod mig forstå ved lokution, at Han ville udtale disse ord.

Senere i Kirken vandrede mine tanker på grund af sprogbesvær. Det græske er klassisk græsk, og jeg forstod næsten ingenting. At holde mine tanker samlede i de tre timer var vanskeligt, men Jesus sørgede for, at dette skete. Hver gang mine tanker begyndte at vandre, sagde Jesus “bliv nær ved Mig” eller “vær mig nær.” Jeg tror, Han måtte sige det ti gange eller mere.)


1 Det er et råb til den, som læser Ham nu.
2 Her taler Jesus til den, som læser Hans Budskab.
3 ’At give næring’ står for: at læse og forstå.