26. marts 1988

Min Gud
Jeg kan ikke længere løsrive mine øjne
fra Dit Guddommelige Ansigt,
mine øjne er fæstnet på Dig
i uendelige timer af tilbedelse,
og mine tanker kan ikke løsrive sig
fra Dig, Elskede Fader,
hvert sekund på Jorden og i himlen
er mine tanker optaget af Dig og med Dig.

Jeg lever for Dig og ånder for Dig,
min glæde og mit smil er Dig.
Jeg tror, jeg tilbeder, jeg håber,
og jeg elsker Dig uendeligt.

Jeg elsker dig, sjæl; fred være med dig; tilbed Mig; vær velsignet, se på Mig, din Gud, og glæd Mig! Jeg har længtes efter, at denne time skulle komme, hvor har Jeg længtes efter at bringe dig nær til Mig!

Må Dit Navn være priset, Herre!

i dybet af Mit Hellige Hjerte har Jeg bevaret en plads til dig; dit hjem er i Mit Hellige Hjerte; kom! kom til Mig;

(Jesus gav Mig igen den samme vision, som jeg havde, da jeg var ca. ti år gammel, og med de samme ord. “kom! kom til Mig.” Det var Jesu første kald til mig.)

kom, Jeg elsker dig; Vassula, hold dig til Mig, og Jeg vil lede dig; du tilhørte Mig helt fra begyndelsen; datter, elsker du Mig?

Til vanvid, Herre.

at elske Mig herliggør Mig og renser dig; følg Mine fodspor; de vil lede dig derhen, hvor Jeg ønsker, du skal være;

lad os bede,

”Helligånd
stig ned til os
og forny os,
fyld vor sjæl med Din Kærlighed,
hvil i vor forpinte sjæl
og giv os Fred,
omslut os med Dine vinger
og beskyt os mod alt ondt,
gør os ydmyge, led os i Dit Lys,
så at vi må forstå Dine ønsker
og således opfylde dem,
amen”