8. marts 1988

Peter! Jeg står nu lige udenfor din dør; Ær Mit Legeme; Jeg vil forene Mine lam, selv dem, der ikke er af denne fold; Jeg kalder, og de vil genkende Hyrdens Stemme; timerne flyver, og Min Tilbagevenden er nu meget nær; Kærligheden vil komme tilbage til jer som Kærlighed, og Mit Rige på Jorden vil blive, som det er i Himlen; for Retfærdighed, Kærlighed og Fred vil strømme ned fra Himlen over jer, skabning!

Vassula, siden du nu ved, hvor meget du er afhængig af Mig, din Gud, vil du så ikke bede mere? Jeg elsker dine enkle ord, sig til Mig,

”Jeg elsker Dig Herre,
jeg ånder for Dig,
jeg smiler til Dig,
jeg håber på Dig,
jeg tror på Dig,
Du er min glæde,
min energi, min fred;”

ja, sig det til Mig, din Hellige Ledsager, del dine dage med Mig; hvor Jeg ønsker, at Mine børn ville forstå Mit tætte Nærvær; Jeg er ved deres side hele tiden, hvor som helst, og når som helst; hvis de blot ville forstå det, så ville de falde mindre, synde mindre; fortæl dem, at Jeg ønsker, de er fortrolige med Mig; kom, Jeg elsker jer, elsk også jeres Lærer;

1og i Mit Hus vil I samle de store og afvæbne dem, og I vil tale ud af Min Mund, I vil krone jeres Gud med en Krans af Kærlighed og Fred og erstatte Min Tornekrone; og Jeg, Herren, vil fra Min Himmelske Sal lade Integritet, Kærlighed, og Fred strømme ned over Min skabning;

lille barn, modtag Fred fra din Gud; Jeg førte dig, Min Vassula, Jeg formede dig, og nu skal du gå fremad med Mig, med din hånd knuget fast i Min Hånd, ind i Mit Blødende Legeme; følg Mig og husk, se hverken til venstre eller højre, gå lige frem for at gennemføre din opgave;

frygt ikke, Jeg vil forskønne din sjæl, så du kan blive i stand til at overvinde og afvæbne Mine fjender; Jeg, Herren, er iblandt jer alle, ved jeres døre Er Jeg! Jeg har tre Kroner med Mig, en Fredskrone, en Kærlighedskrone og en Retfærdighedskrone;


1 Der var en pause her, så gav Jesus en profeti.