3. marts 1988

Vassula, forskøn Min Kirke, gå barfodet ind i Mit Domæne;1 bær Mit Budskab med dig; se ikke til venstre eller højre, gå med Mig direkte til Peter og giv Mit Budskab til ham;2 Jeg vil være dig nær hele tiden; Jeg vil minde dem om, hvordan Jeg, Herren, Er; følg Mine instrukser, barn;

Ja, min Gud.

tro på Mig og husk på hvordan Jeg arbejder;

ecclesia vil få nyt liv, og du vil samle dem i din Faders Hus, velsigne dem, og Jeg vil befri dem fra det onde, og Jeg, den Allerhøjeste, vil være iblandt jer, og du vil tale fra Min Mund; kom nærmere jeres Gud alle I, som ønsker Mig, og fyld jer med Min Frugt;3 kom alle I, som elsker Mig, og følger Mine Veje;

kom og spis jer mætte; spis Min Frugt og I vil være sultne efter mere; kom alle I, som er tørstige, drik Mig og I vil tørste efter mere; hvem der end følger Mine Dyder, vil aldrig føle sig skamfulde; hvem der end handler, som Jeg ønsker, vil ære Mig;

Åh Vassula, vil Jeg nogensinde forlade dig! lyt igen og Jeg vil forskønne Min have; Jeg vil vande Min frugthave, Jeg vil overrisle Mine blomsterbede og få disciplin til at stråle; hvert ord vil blive skrevet af Mig; Jeg, Herren, indviede dig i Mine mysteriers kundskab for Mine interesser og til Min Ære;

Elskede Fader, jeg elsker Dig grænseløst. Jeg gør!

kom, husk, vi, os …


1 Dermed menes der ydmyg og fattig i ånden.
2 Jeg gjorde det i Guds tid. Gud bad mig om en umulig opgave, og jeg vidste ikke, hvordan dette ville ske. Ikke desto mindre, blev selv dette fuldført senere…
3 Dette Budskab.