1. februar 1988

Vassula, Jeg har så mange gange bedt om indvielse af Min datter, Rusland; Jeg har bønfaldt om hendes indvielse; i dag,1 Vassula, er dagen, hvor hun har set Lyset; hun vil fejre sin tusindårsdag;

Vassula, din søster2 er død, men Herren er nær hende nu og vil genoplive hende, og Kærligheden vil elske den Uelskede, og hun vil råbe til Ham: ”Du er Min Gud og Min Frelser!” ved dette råb vil alle dæmonerne flygte; af frygt vil dæmonerne flygte; for denne nation vil blive én og Guds mest hengivne tjener; helbredt og genoplivet ved Guds Styrke, hendes hellige fremtoning vil drage alle hendes naboer til hende, ved hendes hengivenhed for den Almægtige; Rusland vil blive symbolet på Guds Ære for Guds Barmhjertighed og Kærlighed; hendes salmer og sange, som er så dejlige i Vore ører, vil med hendes yndefulde bevægelser stige op til himlen som røgelse; Kærligheden vil genoplive hende, som Han genoplivede hende for tusinde år siden;3

Jeg Er Herren, Opstandelsen; når Jeg genopliver Rusland, vil hun genindføre Mine nådegaver, hun vil igen forskønne Mit Hus med kærlighed, og Jeg vil igen forene hende med Mig; Jeg vil give hende Mit Brød og Min Vin, og hun vil ikke sige nej til Min Mad; hun vil acceptere Mit offer, og hun vil spise Mit Brød og drikke Min Vin, derved fornyer hun sig selv og priser Mig; Jeg vil klæde hende med Min Herlighed; Jeg vil smykke hende majestætisk; Jeg vil overrisle hende fra Mine Egne Kilder; Jeg vil genopfylde hendes lagre; Mine Øjne er fæstnet på hende, åh Vassula, vent blot og se!4 datter, hvor Jeg længes efter at se Peter, min Peter, besøge din søster …

Tilskynd ham til at rejse, Herre. Åbn vejen for ham, hvis det er Din Vilje.

kom, Jeg arbejder i mange hjerter; Vassula, bed for at opnå Min Faders gunst; Jeg vil genoprette Min Kirke; ve over dem, der er utro!

Vassula, Jeg ønsker at minde dig om, at det er Jeg, der beskærer de høje træer og lader de små vokse; kom nu, vi, ja;5 os, ja;6 ja, Vassula, tvivl aldrig; Jeg har lært dig at se Os med din sjæls øjne; Jeg er din Lærer; Jeg elsker dig, tvivl aldrig;


1 Dette år.
2 Rusland.
3 Her sluttede Hellige Marias Budskab.
4 Jesus lød, som om Han havde meget mere gemt, og som ville blive afsløret. Han lød glad og opstemt.
5 Pludselig så jeg så Ham sidde i lænestolen, og jeg så Hans smukke ansigt, mens Han med Sin hånd viste ’vi’, ’Jaet’ viste mig, at jeg så Ham korrekt …
6 Det andet `ja´ var da jeg så Hellige Maria smilende i nærheden af Jesus