21. januar 1987

(Præsten gav mig mange lidelser. Således som Gud havde forudsagt mig det den 16., sendte præsten mig skriftligt materiale med alle mulige teorier for at bevise, at det er af det onde. Han sendte mig også, som Gud forudsagde, en teori om underbevidstheden, om okkultisme og om satanisme samt et brev, hvori han bad mig for mit eget og for andres bedste om at destruere skrifterne og advare folk om, at det alt sammen var fra den onde. Jeg fortalte ham, at jeg adlød hans ønske om at bede de tre bønner og om ikke at skrive for at se resultatet. Men jeg tror ikke, han troede på mig, for han gik hen og fortalte den anden præst (som tror skrifterne kommer fra Gud, og som støtter mig), at skrifterne er sataniske, og at jeg ikke engang læser de tre bønner, som han bad mig om! Han alarmerede en masse andre præster, så ham, som støtter mig, bad mig om at give ham de to sidste notesbøger at læse. Dagen efter havde han dannet sig sin egen mening og bad mig om at fortsætte med at skrive. Dog kender jeg ham, som tror, at det kommer fra det onde, og jeg ved, at han gør det af kærlighed til Kirken for at beskytte Kirken. Jeg ville bare ønske, at han ville se mere klart. Han ønsker også at frelse mig, da han tror, det er af det onde. Jeg håber, at han en dag vil forstå1. Jeg beder til Hellige Maria. Hvad gør jeg galt?)

O datter, hvor Jeg lider med dig;

Gør jeg noget galt, hvis jeg ønsker, at de andre også skal elske Gud og viser dem dette budskab?

nej, du gør ikke noget galt; Jeg er Maria, Sorgens Moder; Vassula, Jeg er dig altid nær; vær med Os; kom til Os for at få trøst; de forstår ikke Vore Rigdomme; de har lukket deres hjerter for bestandigt; du er et af de mange tegn, Vi har givet dem, men de synes ikke at forstå; Gud opmuntrede dig til at høre Sit kald;

Vassula, hver gang du bringer en sjæl nær til Gud, glæder Gud sig over dig; Min Søn, Jesus, og Jeg er altid ved din side; vær forsigtig, for den onde er rasende på dig; den onde prøver at tage modet fra dig, deres måde at kæmpe imod dig er at tilføje forkerte ord for at vildlede dig; husk altid på det og glem det aldrig; det er deres våben imod dig; Jeg er dig nær og beskytter dig;

Vil jeg være i stand til at genkende den onde?

Jeg vil altid give dig besked; stol på Mig; Jesus har lært dig at genkende Ham;

Hvorfor bliver jeg angrebet?

Jeg vil forklare dig det, Mit barn; forstå at du bliver eksponeret i Hades,2 elskede; din kærlighed til Gud helbreder mange fortabte sjæle;3 det er derfor, du bliver angrebet; Jeg er dig nær og beskytter dig; Jeg har fortalt dig dette nu, så du kan forstå, hvorfor du modtager det forkerte ord; du helbreder dem med den kærlighed, du har til Jesus og din Hellige Fader;

Arbejder jeg også på denne måde?

ja, du helbreder dem med din kærlighed; lad ikke mennesker påvirke dig, så du ligger under for deres teorier; hver gang de siger, at du skal holde op med at skrive, husk da hvor uvidende du var 0g levede i mørket; mange af vore børn genkender ikke længere Vore tegn; Gud har valgt dig til at være Hans budbringer; gør Ham glad og lyt til Ham;

Tak, Hellige Maria. Må Gud velsigne Dig.

fred være med dig;

Jesus?

Jeg er; Vassula, Jeg elsker dig i så høj en grad, at du er ude af stand til at forstå det; Vassula, hvor Jeg lider ved at se Mine børn så udtørrede; hvordan kan de glemme den kærlighed, Jeg har til dem? Jeg gav Mit Liv hen for dem; elskede, vær Mig nær og føl Mig; Jeg vil komme til dig til den fastsatte tid for at befri dig, men først har du en opgave at fuldføre;

Jeg, Gud, har allerede åbenbaret Visdommen for at velsigne hele menneskeheden; O datter, en dag vil du forstå fuldt ud, hvordan Jeg arbejder; frygt ikke, for Jeg, Gud, elsker dig;

(Senere:)

datter, det er Jeg, Jesus, Jeg ønsker, at du altid læser de tre bønner, inden du skal til at skrive med Mig, eftersom de holder det onde væk; tro Mig, det er kraftfulde bønner; vil du stadigvæk arbejde for Mig?

Jesus, hvad vil Du gøre, hvis jeg siger nej?

det står dig frit at vælge, frygt ikke, Jeg vil ikke tage den karisme fra dig, som Jeg har givet dig; Jeg vil altid møde dig for at sige dig, hvor meget Jeg elsker dig;

Nej, Jesus, Jeg har allerede sagt, at jeg er villig til at arbejde for Dig; Hvorfor skulle jeg ændre mit ord; husker Du det?

Jeg er glad for dit svar, datter; bliv ved at være Mig nær, og Jeg vil vejlede dig;

Jesus, har jeg såret Dig på noget tidspunkt?

ja, det har du; Jeg var såret, da du glemte, hvordan Jeg kom for at frelse dig fra mørket; men Jeg har tilgivet dig; Jeg ved, hvor meget du elsker Mig; Jeg er din Brudgom; glem ikke det; glem heller ikke, at vi deler alting, når du er Min Brud; Vassula, Jeg bærer Mit Fredens og Kærlighedens Kors på Mine trætte skuldre, tag det, elskede, for en stund; Jeg vil lægge det over på dine skuldre for at frigøre Mig for Min byrde; Jeg vil have dig nær Mig, så Jeg kan aflæsse Mit Kors på dig; Jeg vil have dig nær Mig, fordi Jeg ved, at du forstår, hvordan Jeg lider; når du mærker Mit Kors, vil du også lide; Jeg er din Brudgom, og Jeg vil også dele Mine lidelser med dig; Jeg vil føle Mig udhvilet, hver gang du frigør Mig for Min byrde; før du accepterede Mig, var Jeg nær dig hele tiden, Jeg betragtede hver bevægelse, du gjorde, elskede; Jeg kaldte på dig så mange gange, men du var ikke klar over Mit Nærvær; til sidst hørte du Mig og kom til Mig, hvorfor tvivler du så?

(Tvivl, efter min kontakt med præsten.)

hver gang du er svag og tvivler, så husk hvad Jeg lige har fortalt dig; bær Mit Fredens og Kærlighedens Kors og forlad Mig ikke; kom og bed med Mig;

(Jesus bad med mig. Han så opad, mens Han bad.)

Jesus, Du ved, hvor meget jeg elsker Dig. Jeg vil hjælpe Dig med at bære Dit kors og aflaste Dig. Vi kan dele det.

datter, hvor har Jeg dog altid ønsket at høre dig sige det til Mig; kom elskede, lad os fortsætte vor vej;

(Jesus var glad. Lykkelig.)

(Næste dag.)

(Jeg hørte mit navn. Jesus kaldte uafladeligt på mig. Jeg var i færd med at male. Jeg kastede penslerne, så de fløj op i luften, rejste mig og løb hen til skrivebordet.)

Vassula, Vassula, Vassula; Jeg, Jesus, kaldte på dig; O Vassula, hvor Jeg elsker dig; herliggør Mig; vær altid hos Mig; hver gang du elsker Mig med en sådan glød, føler Jeg Mig herliggjort; glæd Mig altid ved at høre Mig som nu; husk Jeg er snart hos dig; Jeg vil snart tage dig nær til Mig, elskede, for Jeg elsker dig i en grad, som du aldrig vil kunne forestille dig, men først må du bringe Mit Budskab til alle nationer, sådan som du gør nu, derefter vil Jeg snart hente dig; Jeg vil tage dig hertil, hvor Jeg er, og Jeg vil have dig nær Mig for evigt; Jeg, Jesus Kristus, elsker dig; Jeg har givet dig denne nådegave, Vassula, Jeg har velsignet dig; Jeg vil aldrig tage det bort, som Jeg giver;
– datter, vil du genoplive Min Kirke?

Åh Jesus, Du beder mig om noget, som jeg ikke er i stand til at gøre for Dig!

stol på Mig!

Jeg vil klamre mig til Dig og stole fuldt ud på Dig. Du er min lærer.

herliggør Mig, Jeg vil lede dig;


1 Der gik et år, herefter har den samme præst støttet mig meget.
2 Skærsilden
3 Vore bønner til Gud og vor kærlighed til Gud bruges også af Gud til at løfte sjæle fra skærsilden. Samtidigt får vor kærlighed til Gud Ham til at give nådegaver til vildledte sjæle her på jorden for at frelse dem