14. november 1987

Jesus, er Du lykkelig, når jeg også kommer til Dig på denne måde, som Du har givet mig?

Jeg er, hvordan kan Jeg være andet?

du kommer til Mig, Vassula, men du fortæller Mig ikke, hvad du har på hjerte; Jeg føler dit hjerte, Vassula, det er tynget af sorg og smerte; ønsker du at vide hvorfor? Jeg vil fortælle dig hvorfor, det er, fordi Kærligheden lider; når Jeg lider, lider du også; Jeg har givet dig den nåde at være synkroniseret med Mig hele tiden; du er Mit spejlbillede, hvad Jeg føler, føler du; Jeg lader dig føle Mig, sjæle gennemborer Mig på ny;

(Min pine nåede nu sit højdepunkt. Det er meningen, jeg skal gemme mine tårer, men jeg kunne ikke.)

datter, tror du, Mine øjne er tørre?1 de er lige så tårevædede som dine, Jeg lider … Mine øjne er også våde;

O Vassula! Min blomst, hvor du forstår Mig nu, datter; sammen fælder vi tårer, sammen lider vi, sammen bærer vi Mit Kors;2 Mit Hjerte er såret af så mange sjæle, der forbitrer Mig; O Vassula, dine tårer er Mine tårer; her, bær Mit Kors, tag også Mine nagler, vil du lade Mig hvile?

Ja Jesus.

(Min sjæl har aldrig før følt en sådan sorg og pine.)

Vassula, O Vassula, hvor Jeg frygter for at fortælle dig dette, men Jeg må fortælle dig sandheden; bær Min Tornekrone og du vil forstå Mig;

Jeg tror, jeg ved det Herre. Jeg vil blive latterliggjort, afvist?

sjæle vil ikke høre Mig, de vil synde, bevist ved deres afslag på at tro på Mit Barmhjertige Budskab, bevist ved deres modvilje og ved deres frygt for at indrømme deres fejl; 3 her, bær Min Krone;

(Han anbragte den på mit hoved.)

du vil herliggøre Mig; lyt, tiden vil komme, faktisk er tiden kommet, hvor Jeg vil give dig Mine instruktioner til at sprede Mine sædekorn i rigt mål; Kærligheden vil instruere dig i at opfylde Mine intentioner; vis dig sejrrig, Vassula;

datter, glæd Mig og stå over for Mig som nu; Jeg har tilladt dig at føle Mit Blødende Hjerte og ladet Mit Blod dryppe på dit hjerte; Jeg lader dig dele Mit Bæger; dit hoved har Jeg smykket med Min Krone, Jeg har lagt Mit Kors på dig, Jeg giver dig Mine Nagler, hvad mere kan en Ægtefælle tilbyde? alt det, Jeg har givet dig, er Mine mest dyrebare Juveler; Min elskede, nu da du forstår Mig; er du villig til at fortsætte ind i dybderne af Mit Blødende Legeme?

Ja Herre, tag mig derind.

datter, så vil vi forsætte, hold fast ved Mig, velsign Mig;

(Jeg velsignede Jesus.)

kom, Jeg vil også velsigne dig; sænk også dine øjne;

(Jesus velsignede mig.)

kald Mig Abba; nu ved du, hvad det betyder;

Abba?

ja, hvor Jeg elsker dig! Jeg har også skabt dig, så at Jeg har nogen, Jeg kan dele Mine lidelser med; du vil lære Mig at kende, Vassula; du vil lære, hvem din Fader er; blomst, kæreste datter, lad det blive kendt, hvor meget Jeg elsker Min skabning4.

Vassula, ved du hvorfor, Jeg har givet dig denne kraftfulde nåde at kunne kalde på Mig, når som helst du ønsker det?

Af de grunde Du allerede har fortalt mig Herre.

der findes endnu en årsag;

Skriv det ikke, jeg beder Dig, jeg har hørt Dig.

ja, du har hørt Mig;

Men, Herre, ’dette’ kommer fra Dig, det er ikke fra mig.

blomst, husk at Jeg har givet jer alle jeres frihed til at vælge;

Ja, Elskede, men Du har også givet os intellektets nådegave for at sætte os i stand til at forstå og vælge. Du har lært mig dette.

ja,5 Jeg elsker dig; kom, os, vi?

Ja, Herre.

(Pludselig følte jeg, at jeg trængte til Gud, Hellige Maria og alle helgenerne. Så med stor styrke kom Hellige Maria til syne.)

timerne flyver af sted, Jesus vejleder dig; frygt ikke, Min elskede datter, hav Min Fred; Jesus er med dig, Jesus er din Vejleder; elsk Ham som du gør, Min Vassula; du genopretter kolossalt; vær Jesu balsam, fryd Ham; Jeg, din Hellige Moder, vil hjælpe dig, frygt ikke, men fortsæt; du er på den rette Vej; Jeg elsker dig;

Jeg elsker Dig, Hellige Maria. Hvis jeg skal skynde mig, kan jeg ikke gøre det, med mindre Gud vil åbne vejen for mig. Så vil jeg fortsætte med Ham, mens jeg holder Ham i hånden. Jeg har tillid til Ham. Jeg stoler på Ham. Jeg beder Dig om at være min støtte, elskede Moder, ved at opmuntre mig og hjælpe mig.

du vil få støtte af Mig, og Jeg vil hjælpe dig;

Tak, jeg velsigner Dig.


1 Jeg så op, fordi Jesu stemme rystede af pine, og jeg så Hans tårevædede øjne.
2 Jesus dikterede meget hurtigt.
3 Jesus oplyste mig til at forstå denne passage. Jeg ved, til hvem dette henviser. Det går meget dybt ind i Kirken.
4 Her lader Gud mig vide, at Han ikke elsker mig mere end resten af Sine skabninger, men viser hvor megen kærlighed Han har til mig bare som et eksempel. Jeg er som en prøve.
5 Der var en kort pause.