8. november 1987

Jesus?

Jeg er;

hvis Jeg ikke havde forløst dig, ville du i dag stadigvæk have været i dyb søvn;

Jeg følte mig meget skamfuld. Jeg er så sandelig den sidste til at tale. Hvad jeg end gør for at prøve at rette op og takke Dig, Herre, vil det ikke komme nær på højde med, hvad Du igen har gjort for mig. Selv når jeg ønsker at bede for andre, føler jeg mig skyldig og tøvende, fordi, Herre, hvordan tør jeg bede for andre, der er så meget bedre end jeg? Hvordan kan ’den mest elendige’ bede for nogle, der er bedre end hende selv? Det minder mig om Dine ord om bjælken i øjet og splinten i den andens øje. Jeg føler, jeg har en bjælke, en hel skov, så hvordan kan jeg med alt dette træ i mit øje give lyd? Medmindre du forløser mig, Herre. Jeg beder Dig tillade mig at bede Dig om at rense mig. Hav barmhjertighed med min sjæl. Hvis Du ønsker, så gør mig værdig til at være i stand til at bede med værdighed for mine brødre.

Vassula, Jeg er glad for at høre dine ord, for ikke før du indser din uværdighed, vil du begynde din vej til fuldkommenhed;

Hvis det er Din vilje
så tillad mig, Fader,
at bede om Din hjælp.

datter, fyld din lampe fra Mig, vent ikke; lille du, voks i Mit Lys; enhver, som tror på dette Budskab, vil ikke tro på dig men på Mig; Jeg, Lyset, stiger ned i verden gennem dig, så at enhver, som tror på Mit Budskab, ikke længere behøver at være i mørket; dine vidner kender sandheden, de ved, at disse ord ikke er dine ord, nej, Min Vassula, alt, hvad der er skrevet, kommer fra Mig, Herren; sandelig siger Jeg dig, enhver, der tager imod dig, tager imod Mig;

Nej, min Gud, jeg er ikke værdig!

hvorfor, Vassula, har Jeg ikke renset dig, har Jeg ikke selv salvet dig til at være Min? sandelig vil Jeg manifestere Mig selv gennem dig, så ær Mig datter;

kom, Jeg vil lære dig Mine veje; Jeg og du; lad Mig ånde i dig, lad Mig hvile i dig datter; hvile Mig fra alle dem, der sårer Min Sjæl; o Vassula, hvis blot du vidste … igen i dag strømmer Mit Blod ud;

Åh Gud, og det er søndag! Hvorfor?

lille du, de gennemborer Mit Hjerte gang på gang;

Min Gud lad dem i stedet gennembore mig!

hør Mig, det vil du blive; de vil gennembore dig; kom nu, tillad Mig at hvile i dig, del Mit Bæger, datter;

(Hvorfor, hvorfor er det sådan, hvad er det, der foregår, hvorfor gør de det imod vor Gud? En Gud af kærlighed, af fred, en Fader, en ven? Hvordan kan de? Jeg føler mig syg. Jesus bløder igen i dag og lider på grund af vor ondskab. Man kan sige, at verden er blevet kidnappet af Satan, og Jesus prøver atter at frelse os.)

Min Gud, Du giver mig så mange smerter, når jeg føler, Du er så såret. Du, som kun er grænseløs godhed og en afgrund af kærlighed, hvorfor piner de Dig sådan? Jeg kan ikke holde Dine lidelser ud mere, men jeg bekymrer mig for Dine lidelser, for Dine smerter, Herre. Jeg bekymrer mig for Dig, og jeg elsker Dig.

Vassula, Min Vassula, Min Sjæls offer, Mit Hjertes offer, bær Mine lidelser og del dem med Mig, drik af Mit Bæger, føl Mine plageånder; Min Sjæls elskede, hvad vil Jeg ikke gøre for dig af Kærlighed? Jeg vil tillade dig at dele Mine lidelser; Jeg har valgt dig til at være offeret for Mit Blødende Hjerte gennem alle de sorger, dit er i stand til at bære; Min Sjæls offer gennem alle de kvaler, afvisninger og forhånelser din sjæl kan bære; kom, du vil dele Mit Kors;

Jeg er din eneste Kærlighed; Jeg har nået Mit mål; tillad Mig at blive dit sinds og din sjæls søde pine; du behager Mig, for nu har Jeg udryddet alle Mine rivaler, de er alle væk; ingen er tilbage! kun Jeg, din Jesus, blev hos dig! hvor det glæder Mig! og lad Mig nu elske dig uden tilbageholdenhed; lad Mig herske over dig; Jeg har fundet et sted til Min storhed og gavmildhed; Jeg elsker dig ikke for, hvad du er, men for hvad du ikke er;

kom, din intethed bedårer Mig, din uduelighed lader Mig målløs;

Herre, jeg føler mig forlegen.

Vassula, forsøg aldrig at blive til noget; forbliv intet for enhver guddommelig gerning, Jeg vil fuldføre, vil helt være Min og ikke din;

Min Kirke vil blive én, under én Autoritet; har Jeg ikke Selv bedt Peter om at nære Mine lam? har Jeg ikke valgt ham til at nære Mine får, har Jeg ikke selv udtalt disse ord:

“Du er Peter, og på denne klippe
vil Jeg bygge Min Kirke;”

hvorfor denne arrogance imellem nationerne, disse formålsløse sammensværgelser blandt befolkningen? Jeg havde valgt Peter, en mand efter Mit eget Hjerte, klippen på hvem Jeg ville bygge Min Kirke; hvorfor så fordreje Min Befaling?

Hvem henviser Du til, Herre?

Jeg taler til dem, der intrigerer og konspirerer imod Mit fundament, forstår I ikke, at jeres sammensværgelser vil ende futilt?

Herre, jeg ved ikke, hvem Du henviser til.

Jeg ved, Vassula, at alt dette er obskurt for dig, men det er klart som dagen for disse bedragere! Mine Øjne er rettet mod dem; Mit sværd er løftet og parat til at ramme dem; de ved det selv og tro Mig, deres dage er talte; ja, kast et blik omkring jer, I bedragere! hvorfor er I overraskede? I vil forgå, for Jeg udfører noget i disse dage, som det ville være svært at tro, havde I fået det fortalt!

elskede, lad Mig besvare spørgsmålet i dit sind: Mit Budskab vil også blive læst af disse bedragere; elskede, føl Mig; Jeg har smerter, som du har; Mit Kors er på dig, bær Det med kærlighed; Mit Kors er døren til sandt liv; omfavn Det villigt; Vassula, selvfornægtelse og lidelse fører til en guddommelig vej, dydernes og hellighedens vej;1

O kom, elskede, Jeg er med dig,2

Herre, jeg føler mig så frygteligt bedrøvet. Jeg ved, at jeg ikke skulle fælde flere tårer, men gemme dem til senere for at kompensere. Jeg er villig til at udgyde mit blod i stedet som erstatning for mine tårer, hvis der ikke vil være nogen tilbage.

Min Vassula, husk at du ikke er af denne verden, du tilhører Mig; kan du se Mit Hellige Hjerte?3 gå ind i Mit Hellige Hjerte; i dets dyb vil du finde din hvile; Jeg vil tage dig og skubbe dig ind i dets dyb; Min smerte er ubærlig;4 kan du huske, hvad Jeg gjorde for dig, da du blot var et lille barn?

(Jesus gav mig det samme syn, som da jeg var 10 år gammel. Det var det første kald.)

du var ude af stand til at bevæge dig; Jeg er guddommelig Magt, elskede, derinde hører du til;5 kom nu, Jeg trænger til at blive trøstet; lad os hvile i hinanden;

(Jesus var bedrøvet og i dyb smerte.)

Hvordan kan jeg trøste en sådan lidelse?

ved at elske Mig brændende; elsk Mig og trøst Mig, Vassula; elsk Mig med hele din sjæl;

Jeg elsker Dig, og Du ved det, Herre.

elsk Mig ubegrænset!

Lær mig at elske Dig ubegrænset.

Jeg er; kom nu, Jeg har en hemmelighed, som Jeg ønsker at fortælle dig; frygt ikke, Jeg vil hviske den i dit øre;

(Jesus fortalte mig hemmeligheden, som gav mig så megen glæde.)

Åh Gud! Vil Du virkelig gøre det?

det vil Jeg, elskede, det vil Jeg; tvivl aldrig, alt vil blive gjort i overensstemmelse hermed, Min Vassula;

Jesus, min Gud, tak. Tillad mig at velsigne Dig.

Jeg velsigner også dig, elskede; kom, det er sent; vi vil hvile i hinanden;

Ja, Herre.

kom så;


1 Jeg følte mig håbløst bedrøvet.
2 Jesus kærtegnede mit hoved.
3 Jesus pegede på Sit oplyste bryst og hjerte.
4 Over at have mig i eksil.
5 Jesus pegede med Sin pegefinger på Sit hjerte.