5. november 1987

stol på Mig, lad Mig lede dig hvorhen Jeg ønsker; hold din hånd i Min Hånd; frygt ikke, Jeg vil lede dig ind i Mit Sårede Legemes allerdybeste; Vassula, opfyld Mine Ord;

datter, frygt ikke; Jeg ønsker, du forskønner Min have;

Retfærdige Fader,
jeg kan ikke afvise min frygt. Hjælp mig.
Tillad mig at modtage Din styrke.
Tillad mig at vokse i Dit lys, i Dig.
Forlad mig ikke.
Hvis det er Din Vilje, gør mig værdig
så Du kan bruge mig og lade mig
tage del i fuldbyrdelsen af Dine ønsker.
Jeg beder Dig tilgive mine svagheder
og min uduelighed i Din barmhjertighed.
Gør som Dit hjerte ønsker.
Lad Din vilje ske, ikke min.
Amen.

Kærligheden vil hjælpe dig; men husk dog at så snart Mit Ord vil være etableret, vil du komme til Mig! Jeg udholder ikke længere at have dig i eksil; Min Sjæl længes efter dig!

Fader! Hvilken glæde Du giver mig. Hvilken lykke og trøst Dine ord giver min sjæl! Jeg er så lykkelig!

elskede, ja, elsk Mig, ønsk Mig; glæd dette Hjerte som søgte efter dig; Jeg vil snart komme til dig, men mens du stadig er i verden vær Mig nær ved at drikke og spise Mig, ved at prise Mig, ved at ære Mig; lad Mig fryde Mig fuldt ud;

bliv ikke mismodig hvis verden afviser dig, for du tilhører ikke verden, ikke mere end Jeg tilhørte verden, da Jeg var i kødet; du kommer fra Mig; Jeg er din Fader, og Jeg lever i dig, som du lever i Mig; ær Mit Navn, herliggør Mit Legeme, forbliv i Min Kærlighed; Jeg vil ikke svigte dig eller forlade dig; så frygt ingen, elskede; så Mine frø som vil bære frugt i hellighed; vær hellig for Jeg er Hellig;

”Jeg lytter.
Hvad siger Jahve?
Hvad Gud siger
betyder Fred og Kærlighed
for Hans børn, for Jorden, for Hans Legeme,
hvis blot de giver afkald på deres dårskab;
for dem, der frygter Ham,
er Hans frelse nær,
og Herligheden vil så bo på Jorden.
Kærlighed og Barmhjertighed nedsteg nu.
Retfærdighed og Fred
vil nu omfavne os;
Retfærdighed går altid foran Ham,
og Fred følger i Hans fodspor.”

(Gud førte mig til at skrive denne passage, som er taget fra salme 85: vers 9 – 14, og ændrede kun få ord.)

elskede, Jeg sagde: Jeg vil vande Min frugthave, Jeg har i sinde at overrisle Mine blomsterbede; hør Mig: Min bæk vil vokse til en flod, og Min flod vil vokse til et ocean; og Jeg vil lade disciplin lyse ud; Jeg skal sende Mit Lys vidt omkring, og Det vil herliggøre Mit Legeme; så kom, tag Min Hånd og lad Mig lede dig;

datter, gør ikke mere i dag; hvil i Mit Hjerte;