30. oktober 1987

Jeg har givet Min skabning utallige tegn for at advare dem; Jeg har opdraget helgener, som har åbenbaret Mine ønsker, men har de1 lyttet? har noget som helst forandret sig?

Herre, hvad nu hvis de gør det denne gang, hvad nu hvis de er villige, hvad nu hvis de læser og tror og forener sig og søger at herliggøre Dig i stedet for at søge deres egne interesser, havde de bare troet på dette budskab.

Vassula, åh! Vassula, mange ville frygte, selv de, som ville tro på Mit Budskab og indrømme, det er Jeg, ville være bange for at blive hånet og frygte deres overordnede; mange ville foretrække ære fra mennesker frem for den ære, der kommer fra Mig; ær Mig og spred Mit budskab;

Hvad nu hvis de bøjer sig, Herre.

Jeg ville så ophæve Min Retfærdighed, som ligger tungt på dem; men de kaster stadig giftige pile mod hinanden, det plager Mit Legeme; der vil altid være disharmoni imellem dem, fordi kærligheden mangler;

Vassula, havde de fulgt Min befaling om at elske hverandre lige så meget, som Jeg elsker dem, og ydmyge sig selv, så ville Mit Legeme i dag herske i harmoni; har de nogensinde ydmyget sig selv ved at vaske hinandens fødder,2 har Jeg ikke givet jer dette som et eksempel, så I kunne efterligne det, Jeg gjorde? bøj! bøj jer for at være i stand til at blive forenet!

sjæl, tiden er kommet, hvor Min elskede tjener, John Paul, skal høre Mig; Jeg har sandelig hørt hans råb, hans råb er nået til Himlen, hans råb giver genlyd i hele universet, hans råb har nået Mine Ører!

lad Mig fortælle dig: om kort tid vil der være én flok og én hyrde; Jeg vil lede alle Mine får, selv dem der ikke er af denne fold; Kærligheden vil forene jer, men før dette vil der være enorme trængsler, hele Himlen vil ryste! vær årvågen, datter; overdrag Mine instrukser, de er alle i Mine hellige skrifter; ved at viderebringe3 Mit Budskab vil du forstå;

Jesus, åh Hellige Maria, hvad vil de sige? Forstå mig, Hellige Maria, jeg er ikke i en position, hvor jeg kan stå ansigt til ansigt med alle disse overordnede mennesker.

Vassula, frygt ikke; din uduelighed bedårer Jesus; forbliv lille;

Hellige Maria, hvad nu hvis de ikke lytter?

lille du, denne guddommelige åbenbaring vil blive Hans sidste advarsel; hvis de ikke ønsker at lytte eller forstå, vil Jeg tillade Hans Hånd at falde på dem og ramme dem; Vassula, alt, hvad du skal gøre, er at elske Ham; vær årvågen for Satan er rasende og vil prøve alle slags fælder; frygt ikke for Jeg beskytter dig;

Tak, Hellige Maria, fordi Du opmuntrer mig. Tak fordi Du beskytter mig. Jeg velsigner Dig.

Vassula, Jeg velsigner dig, barn;


1 Skabningerne..
2 Her havde jeg det indtryk, at Jesus mente, at den gestus skulle gøres fra den ene kirke til den anden.
3 Gøre det kendt.