23. oktober 1987

(Denne morgen undrede jeg mig over, hvordan Jesus må have følt det, når farisæerne aldrig troede Ham, og hvor vanskeligt det må have været for Ham at overbevise dem om, at Han faktisk var Guds Søn. Hvor misforstået Han blev af dem. Det var ud over menneskers fatteevne, at det var muligt i deres tid; de kunne simpelthen ikke forstå eller acceptere sådan et mirakel.)

og hvor mange forstår nu og tror fuldstændigt på Mit Budskab?

En del gør, flere end dem, der ikke gør.

fortæl Mig, hvem er der flest af, af dem der lytter, tror og forstår Mit Budskab fuldt ud, Mine får eller Mine lam?

(Her repræsenterer fårene præsteskabet, og lammene repræsenterer lægfolk.)

hvem er mere villig til at høre?

Det er min erfaring nu, at Dine lam er mere villige.

i dag er som i går; datter, tiderne har ikke forandret sig; i dag er som i går; da Jeg var på Jorden i kødet, troede nogle på Mig som endnu en profet, kun få troede på Mig som Messias; da Farisæerne hørte Mig, kom de farende for at stene Mig for blasfemi, og nu, Vassula, hvorfor er du overrasket over, hvad folk tror på? du kommer fra Mig, og i dag sender Jeg dig som Min budbringer med Mit Budskab om Fred og Kærlighed, Jeg er kommet for at forene Min Kirke, men i dag er ved at blive som i går;

lad Mig fortælle dig; autoriteterne vil være rådvilde, og mange vil nægte at tro fuldt ud, at dette Budskab stammer direkte fra Mig, nogle vil latterliggøre dig; de vil undersøge dig nøje, andre vil ikke gide høre på dig blot et minut; nogle vil misforstå Mit Budskab, for dette overgår atter deres visdom;

her kommer Jeg med Mit Hjerte i Min Hånd og tilbyder Det Fuld af Barmhjertighed; Jeg bruger dig, som er svag og elendig, til at være Mit instrument og manifestere Mig Selv igennem dig for at komme ned til Jorden og forene jer; men sandelig siger Jeg dig, havde de blot set på Min elskede Johannes’ inspirationer,1 som alle kom fra Mig, så ville de forstå, at timen er nær; søg hans ord, for enhver profeti fra ham kommer i sandhed fra Mig; lille du, lad dem alle se, hvordan Jeg arbejder;

Min Gud og elskede Fader, jeg frygter sommetider at møde alle fornægtelserne, forhånelser, døvhed og afvisning, for jeg tror oprigtigt, at det i sandhed er Dig. Hvilken lykke de ville modtage, hvis de virkelig troede, at Du i Din grænseløse barmhjertighed og kærlighed er kommet ned til os og hjælper os igen for at forene os! For at frelse os! For at genoplive Din Kirke!

Min rest, frygt ikke; hvis de håner dig, vil de håne Mig; hvis de afviser dig, vil de afvise Mig; alt det, de gør imod dig, vil de gøre imod Mig;2

lykkelig er din sjæl, fordi den opfatter det, du opfatter, for Jeg siger dig, at mange i Mine Øjne højt ansete sjæle ville have ønsket at opfatte, hvad du har opfattet, men kunne aldrig; at høre, hvad du hører, føle hvad du føler, men har aldrig hørt eller følt det; Vassula, Min nåde hviler over dig;

Jeg velsigner Dig, Fader,
fordi Du har set til
Din mest elendige skabning
og har udøst over mig
alle disse nådegaver.
Ære være Gud den almægtige,
som lyser over mig!

hold dig nær til Mig, for du vil stadig møde mange flere prøvelser;

os, vi?

Ja Herre. Vi, os.


1 Pave Johannes XX111 bad for en anden pinse, hvor en fornyelse kunne finde sted; fornyelse af Guds skabning, af Guds Kirke, og en fornyelse, så at Kirken fremfører ENHED..
2 Gud minder mig om, at Han deler alle mine sorger og ængstelser, hvilket trøster mig.