21. september 1987

Min Gud, hvor jeg ønsker, at alle må elske Dig og vende sig til Dig og genkende Dig.

O datter, hvor Jeg også ønsker dette!

(Gud syntes at længes efter, at det må ske.)

Hvor jeg ønsker, at verden indser, at Du er iblandt os, og stedse så nærværende. Hvor meget Du elsker os, hvor jeg ønsker, at de må erkende, at vi kun passerer forbi på Jorden, og at Du venter på os, hvor Jeg ønsker, at de må elske hinanden, stoppe deres had og egoisme, leve for hinanden, tage sig af hinanden, tilbede Dig, vor Fader, forene sig. Hvor jeg ønsker, de må tro på Dine tegn og ikke gemme dem bort og mene, at de gør Dig en tjeneste derved. Hvor jeg ønsker, de må indse, hvor de tager fejl og se Dine Rigdomme!

Vassula, dine ønsker er blevet givet af Mig til dig; de infiltreres i dig, Jeg vil bevare Min Flamme brændende i dig, alter, for evigt; spred Mine ord, “Jeg, Herren, velsigner Mine børn af Garabandal”

Herre, jeg spreder med den kapacitet, jeg har. Jeg har brug for kanaler, for at de kan blive spredt videre.

Vassula, Jeg har givet dig vidner;

Du mener mine venner?

også andre;

Du mener fra Kirken, præsterne?

Ja, Vassula, de er dine vidner;

Ja, Herre.

lad Mig indprente Mine ord på dig;

Jesus, jeg kommer lige i tanker om, at der er denne mand, der overhovedet ikke tror på, at åbenbaringen kommer fra Dig. Det er den første.

det ved Jeg;

Men hvorfor?

af den simple årsag, at han er vis;

Åh Min Gud, jeg har så mange ønsker!

spørg mig bare;

Bare spørge?

ja, elskede, spørg;

Om hvad som helst?

hvad som helst;

Jeg ønsker en ændring til det bedre, min Gud. Jeg ønsker, at deres hjerter bliver opflammet med kærlighed til Dig, og at milliarder må tilbede Dig, forgude dig, alle på deres knæ. Jeg ønsker, at de må føle, som jeg føler, hvor meget Du elsker os, og hvor nær Du er os, og hvor tæt sammen med Dig vi kan være; en Fader, en ven, en Gud, alt i én. Kunne Du ikke lade Dit lys skinne på dem og vække dem, som Du gjorde med mig? Jeg ønsker, at de må få del i den samme lykke og nærhed, som jeg har med Dig. Jeg beder Dig, Fader; de er også Dine børn.

Vassula, alt vil blive gjort; Jeg vil lede mange tilbage til Mig, på trods af deres ondskab, vil Jeg hjælpe dem; bliv ikke træt af at stræbe sammen med din Gud;

vi, os?

Ja, Herre.