20. september 1987

datter, du må efterhånden have forstået, hvordan Jeg arbejder; tro, Min Vassula, for i dig vil Jeg indgyde mange flere åbenbaringer; overgiv dig fuldstændigt til Mig og lad Min finger præge Mit Ord på dig; kom, du lille, og kærtegn Mig;

Ja, Herre.

(Med dette mener Jesus at kærtegne Ham på det store portræt, jeg har af Ham fra det hellige ligklæde. Jeg har for vane, når jeg mediterer og taler til Ham ofte at række min hånd ud til Hans portræt og kærtegne Hans sår, og som om jeg ønsker at bortviske striberne af blod og lindre Hans smerte derved. Dette gør jeg uden at tænke på grund af min meditation, som absorberer mig helt.)

Vassula, Garabandals åbenbaringer af Mig selv og Min Moder bør autentificeres; hør Mig, Vassula, hver gang Min Moder åbenbarede sig for Mine udvalgte sjæle og oplyste dem med Sin nåde, stod Jeg ved Hendes side, men intet øje kunne se Mig; Jeg viste Mig nogle gange som et barn for at velsigne dem, som herliggjorde Mig;

datter, Jeg ønsker, at disse åbenbaringssteder må blive æret mere; Jeg ønsker, at Pavestolen vil ære Mig ved at velsigne disse Hellige steder; Vassula, Jeg mener ikke Lourdes og Fatima, Jeg mener også Garabandal; Jeg kommer for at herliggøre Garabandals åbenbaringer;

Jeg ønsker at se Min Hellige Pavestol dér og velsigne dette sted og derved at rette op på alt, der er blevet fordrejet og usandt forkyndt af Mine præstelige sjæle, som sårer Mig, ophæve betænkelighederne og udrydde krænkelserne fra dem, der trodsede åbenbaringerne; vil Min Hellige Pavestol gøre dette for Mig?

Herre, Min Gud, hvordan kan de vide alt dette?

overlad, Vassula, dette arbejde til Mig; Jeg vil finde en måde at lade dem det vide; datter, Jeg ønsker, at hver gang Jeg giver dem et tegn på Mit Nærvær, uanset hvor lille det måtte være, ønsker Jeg, at Min Hellige Pavestol herliggør Mit tegn ved at velsigne det; Jeg ønsker, at verden ved besked om Mit Nærvær, om Mine Rigdomme, om Min Barmhjertighed og om Mine Himmelske Gerninger; Jeg ønsker, at Min Hellige Pavestol i højere grad fremviser Mine givne tegn og derved nærer verden; Jeg ønsker Mit land frugtbart; lad dem ikke plukke de få blomster, der er tilbage; Jeg ønsker, at denne ørken må blive overrislet, hvem vil vande Min have? hvorfor forsømmer de Mine blomster?

Elskede Jesus, hvis jeg ikke tager fejl, tog det dem syv år at godkende Dit mirakel i Fatima. Min Gud, Jeg ser afvisninger, irettesættelser, vanskeligheder med at acceptere.

blomst, sørg ikke; lad Mig hjælpe dig; Vassula, Jeg når altid Mine mål;