9. september 1987

Vassula, Jeg ønsker, at de ord, Jeg vil give dig, bliver kundgjort, Jeg ønsker, at de ord bliver udbredt over alt, “Jeg, Herren, velsigner Mine børn af Garabandal;”

Vassula, velsign dem, forén dem;

Jeg vil alt med Din hjælp, Herre …

(Så ’brød hele helvede’ løs. Satan rasede. Hans mestre lige så. De har endog navne. Jeg kender dem, som angriber mig.)

Vassula, kom; Jeg vil få dig til at forstå, hvordan de hader dig; frygt ikke;

(Jesus trak mig under jorden. Der stod vi. Jeg genkendte helvede, eftersom mine fødder var i slimet og klistret sort mudder i en underjordisk grotte. Jesus sagde til mig, at jeg skulle lytte. “Aha, det er hende igen, endnu en heks! Bo, pas på nu, skad hende, gør hende til krøbling for evigt, skad hende, så at vi vinder, mishandl hende så hun føler det had, jeg har for hende og resten af hans skabning, Sabi, gå også du og sår hende. Jeg hader jer alle!” Satan var atter som en galning. Jesus trak mig tilbage og ud.)

nu hvor du har hørt hans had, må du indse, med hvilken beslutsomhed han er efter dig for at få dig til at holde op med at skrive; Jeg, Jesus elsker dig, og under Mine vinger beskytter Jeg dig uden et sekund at miste dig af syne;

(Senere:)

Vassula, læs ikke de bøger, de har hverken Visdom eller Sandhed; visdom er at finde i den Hellige Bibel; Jeg er glad for, at du hørte Mig;

(Jeg havde ikke gjort meget, eftersom jeg for det meste mediterede hele dagen. Da jeg så, at tiden var gået, gik jeg for at begynde på madlavningen. Straks, da jeg begyndte, afbrød Jesus, som betragtede mig, mit arbejde og sagde:

“Vassula, har du et øjeblik til Mig?” Jeg sagde: “Ja, jeg har millioner af øjeblikke til Dig, ikke blot et”. Jeg forlod mit arbejde og gik hen for at skrive. Han bad mig stoppe med at læse en bog, jeg var i gang med. Han gav mig det råd, at den ikke er god. Den handlede om ting, jeg aldrig havde hørt om, og om legender, religioner og alt sammen skrevet af ikke-teologer.)

(Senere samme aften:)

alle disse dele af Mit Ansigt blev skadet;

(Jeg betragtede fotografiet af det hellige ligklæde.)

Alt hvad jeg ser, Herre?

ja, alt, de afrev dele af Mit skæg, de skadede Mit højre øje;

Jesus, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.

sig til Mig; jeg elsker dig!

JEG ELSKER DIG!

Vassula, bliv ikke modløs, ALDRIG; Jeg er med dig; sammen bærer vi Mit Kors;