20. august 1987

Min Gud?

Jeg er;

Jeg tror, jeg forstår Dit foregående budskab.

du har kun forstået en del af det, barn;

En del, af hvad jeg forstod, er, at Kain også repræsenterer den teknologi, som kommer fra mennesker, ting uden åndelighed.

ja, Kain repræsenterer alle de ting, der tilhører verden, skriv; Kain repræsenterer alt, som vækker mishag i Mine øjne; han repræsenterer i denne æra misgerninger, materialisme, revolutioner, had, hedenskab1, undertrykkere for dem, som Jeg velsignede, umoralskhed; Kain har aldrig forstået Abel, som Jeg har formet i Mit billede; Abel kommer fra Mig, han er Mit afkom;

Hvilket vil sige, at han er åndelig og elsker Dig?

præcis og på grund af denne forskel, var han ugleset af Kain; Jeg har sagt, at de vise ikke vil forstå, hvad der kommer fra Ånden;

Herre, der er noget, jeg er bekymret for.

(Jeg ønsker ikke at skrive det ned.)

Jeg ved det, det eneste, Jeg ønsker, er at vække hans visdom; hvad er det vigtigste for dig, at efterlade ham under tunge møllesten, eller at du er urolig? selv om du skulle lide, hvad ville du vælge?

Uden tøven ville jeg vælge at lide for ham.

Jeg vækkede dig i din søvn; vil Jeg ikke gøre det samme for andre?

Jo, Min Gud.

godt, lad Mig da fri til at handle igennem dig, helliget ved Min hånd; Min Ånd er over dig, trolovede, Min Sjæls elskede; Jeg har givet frit til dig, så giv også du frit; kom, tilintetgør dig selv i Mig og vær ét med Mig! Jeg elsker dig, Min Vassula;

Jesus, jeg vil gøre alt det, Du ønsker.

(Jeg kan ikke finde ordene, for hvad jeg end siger, slår det ikke til.)

så kom, Jeg vil genoprette Min skabning; os? vi?

Ja!


1 Ateisme,