18. september 2017

(Efter nogen skurren og indsigelser fra nogle, der deltog i vores pilgrimsrejse til Moskva, og som også stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ikke har en præst som åndelig vejleder.)

Min Vassula, bed for disse sjæle, der bedrøver Mig ved at tale i Mit Navn og åbent erklære, at det er Min Ånd, der viser dem Sandheden, når den i virkeligheden er et diktat af, hvad de har i deres eget hjerte; ja, enhver dømmer ud fra, hvad han har på hjerte!

Jeg er din Hyrde, og med usvigelig sikkerhed vil Min Ånd rådgive dig;

Jeg har sagt, at i Mine Budskaber er der passager, der er godt skjulte og svære at forstå, men det gælder dem, hvorom Profeten Esajas sagde: ”I vil høre og høre igen, men intet fatte… ” 1Vassula, Jeg, Kristus er med dig hele tiden! ic


1 Kristus refererede til Sit Budskab af 14. oktober, 1991: Herre? Jeg er; forkynd med kærlighed til Kærligheden; vær rodfæstet i Mig, Mit barn; overlad alting til Mig, og lad Mig være din Åndelige Leder, som vejleder dig og giver dig Mine anvisninger på, hvordan Mine Kirker forenes; du skal være et tegn for dem, og de vil lære, at fordi Jeg er Ét, vil I også blive Ét, som Vi er Ét;