9. februar 2016

Herre, min Gud, så mange gange har Du sagt til os, at Du er kendt for at omstyrte kongeriger, kendt for at jævne byer med jorden, når disse udfordrer Dig og hindrer Dit besøg iblandt Dit folk; med al min respekt for Din Hellighed har Du nu i over 30 år sagt, at jeg skulle vente tålmodigt på vor frelse, og Din sejr skulle komme, og at ”intet land er blevet født på én dag”, og ”heller ingen by bygget på én dag” som et udtryk for at vente og ikke forhaste sig; men efter 30 år kunne en by helt sikkert godt være blevet bygget, og et land ville have 30 år gamle indbyggere; plus deres børn?

Vassula! gør du ret i at være så utålmodig?

det onde breder sig, vi bliver forfulgt;

skal Jeg nu tage livet fra tre tredjedele af Jordens befolkning, så de omkommer i Min Ild, eller skulle Jeg hellere lade Mig formilde?

Herre, ser Du nogen bestræbelser fra os på at opgive vores synder og angre?

Jeg holder Min vrede tilbage,

i en tynd tråd?

nej, med hjerter som ængsteligt beder for verdens omvendelse, og som skænker Mig selvopofrende kærlighed; og som følger Mine Blodplettede Fodspor; disse sjæle har fuldstændigt med krop og sjæl helliget sig deres landsmænds trivsel og omvendelse; Jeg vil snart besøge jer, men at afsige en forhastet Dom vil ikke gavne nogen; Min Dom ved Ild er dog ikke langt fra jer; Jeg har ikke deponeret Min Dom i en kælder! Min Dom vil blive givet frit løb; ser du, Vassula, menneskets medfølelse er begrænset og dets tålmodighed ligeså, begge strækker sig ikke længere end til deres eget selv, men Min medfølelse strækker sig til alt, der lever; fat mod! vis tålmodighed! de vil ikke få dig til at briste!

Herre, bring fred til verden, bring enhed i Dit Hus og forsoning;

se, for Mit Hellige Navns skyld vil Jeg bringe Huset i Øst sammen med Huset i Vest; har Jeg ikke forudsagt dette?1 Jeg har fortalt jer, at I burde betragte jer selv som velsignede, for snart vil Min Fader udføre mirakler, og at Han vil skænke jer, som søger enheden, en sejr uden fortilfælde; dette var resultatet, datter, af disse oprigtige hjerters bøn for enhed, ja! Guds velvilje vil sandelig snart blive vist…

derfor vil Mine Vægge blive genopbygget, ligesom de engang blev revet ned, og du, lille skud fra Huset i Øst, stå fast, vær som en diamant, der er indfattet i Min Krone; ingen kan være mere sand i sit ord end Jeg, Jesus Kristus, som er Sandheden; tag del i Mit Venskab, og vær ikke som en mur mellem dig og Mig; Jeg frydes over din nærhed til Mig; beløn Mig og vær fortsat trofast overfor din mission ved at påminde nationer om Min overstrømmende Kærlighed; Min Uendelige Barmhjertighed og Min Ømhed, åbenbar Mig…

bed og elsk Mig; Jeg, Jesus, er alt, hvad du behøver; ic


1 Budskab fra 2. juni, 2015