23. september 2013

(Om bogen `Himlen er virkelig, Helvede ligeså´:)

åh, Vassula, at udbrede Mit Budskab også på denne måde herliggør Mig; Jeg er Tilstede; Jeg vil altid løfte dig op til Mig; kan en sten føle noget som helst? hjerter, der er blevet forhærdede, kan ikke føle noget, kun et hjerte af kød og blod vil kunne føle Mit Nærvær;

jeres lande er øde og udtørrede og med et voldsomt behov for medfølelse; en venlig ånd behøves, en håbefuld ånd behøves, så hvem kan bedømme Mine planer og rådgive om dem? hvem har sundere vejledning end Jeg, og hvem er det menneske, der kan helbrede de uhelbredelige, hvis ikke kraften er givet dem af Mig? enhver, der forbander Mit Arbejde, vil forblive i det dybeste mørke, og det i al evighed! på alle måder, hvorpå du fremviser Min Hellighed og Min gavmildhed og åbenbarer Mig som en nænsom Fader, som en elskelig Ægtefælle, som din Frelser og Forløser, som din Ven, men også som din Dommer, herliggør du Mig;

gå i fred, Jeg Jesus, er (selv nu) hos dig ic