18. maj 2013

Herre?

Min Fred giver Jeg dig, kære datter; alle Mine planer for dig vil blive fuldført;

der er massiv ondskab og indvielser med barnemord, altid foretaget i fredens og udviklingens navn; mord, bedrageri, korruption, optøjer og mened har skabt et synligt billede på, hvad der er blevet af denne generation;

Min Faders vrede kan ikke længere holdes tilbage; jordens forestående død er rykket nærmere, og hvad denne generation har sået, skal de høste; en brand vil hærge vildere end nogensinde før set af det menneskelige øje; og jordens elementer vil smelte; fortære naturen, mennesker, dyr, alt!

Min datter, denne brand er uundgåelig, Mit Hjerte græder af sorg, men dette vil være det eneste middel, der nu er tilbage! Jeg er uophørligt i smerte og gennemboret med torne, som sidder fast i Mit Legeme; Mine engle græder, mens de skjuler deres ansigt i hænderne, når de ser, hvordan denne generation vil omkomme, når Min Fader vil råbe: ”så er det nok!” så sig ikke: ”arhh, men Herrens barmhjertighed er stor, Han vil tilgive os;” har I glemt, at både barmhjertighed men også vrede kommer fra Faderen? Jeg har først og fremmest brug for forsoning, og en sand metanoia, fra alle Kirker; en forsamling i Mit Navn vil herliggøre Mig;

lad Mit Hus, Vassula, blive ét! med Mig ved din side har du intet at frygte! forskøn Mit Hus og genopliv det ved at bringe det til enhed! forfølg den vej, Jeg har jævnet for dig, hold dig til stien mod enhed og til det, Jeg har befalet dig;

fortæl Mine Hyrder i disse forsamlinger, at de skal finde deres glæde i Mig og intet andet sted; lad dit blik hvile på Mig; vend dig hverken til højre eller venstre; følg i Mine Blodplettede Fodspor, I, der er Mine præster, og I, der er Mine medhjælpere i dette Arbejde; Jeg vil bringe jer Hjem, arm i arm, ligesom to gode venner skal vi sammen træde på safirer, i Min herlighed, triumferende i Mine Sale; Jeg henvender Mig nu til jer, Mine Egne, Mine venner, i, hvis hjerter er blevet bevæget af Min Stemme, af Mit Ædle Tema, og som istemte Mit Kærligheds-, Enheds- og Forsoningsdigt; Jeg siger jer, Min Fader har velsignet jer; i stråleglans og pragt vil I svæve på skyerne med Mig hele vejen til Min Trone; og Jeg vil, med Mit Kongelige Scepter, føre jer til jeres boliger inde i Min By, i Mit Rige; Jeg har kaldt på jer, og Jeg har våget over jer; aldrig nogen sinde har Mit Blik forladt jer …

Johannes, Min discipel, var et brændende og skinnende lys; vær Mine Johannes’er, vær brændende og skinnende i denne mørke verden og vent ikke på menneskelig anerkendelse, for det burde være uden betydning for jer, som det er uden betydning for Mig; lad det ikke bekymre jer, kære sjæle, vær ét og lev i den Enhed, som Jeg har anbefalet jer at leve; ic