22. juni 2010

Vassula, Jeg har kaldt på dig, barn! Jeg er altid hos dig; pris Mig hver eneste dag, for Jeg står foran dig; Jeg har bragt dig tilbage til livet for at leve i Mig; – mange læser og læser Mit Ord, og alligevel lever de ikke efter det; mange står i Mine forsamlinger og forkynder, og alligevel bliver det, de forkynder, ikke fuldbyrdet af dem1; du er blevet Min Kirkes tjener, Min Kirkes slave, der bærer Mit Budskab om fred, forsoning og enhed for at overbringe det til Mit folk; Min hensigt var at åbenbare Min Barmhjertighed for verden, og hvor bekymret Jeg er for deres frelse; hvor bekymret Jeg er over deres splittelse; åh, datter, hvis du bare vidste, hvad Jeg ved, og hvis du så og hørte det, Jeg ser og hører fra Mine hyrder, og hvad de meddeler hinanden, så ville du forstå, hvor bittert dette bæger er! forstår du?

det kan da ikke gælde alle Dine Præster;

mange af dem mangler ydmyghed; Mit Legemes struktur er blevet beskadiget; hvis Mit Legeme er adskilt fra Hovedet, så er Legemet dødt; forfaldet spreder sig for at reducere Mit Hus til en ødemark, en ørken!

hvad kan jeg gøre, Herre?

fortsæt med at indkalde og forsamle, som du gør, bliv ikke træt, Min due, Jeg har altid været ved din side; har du ikke lagt mærke til det?

Jeg har åbenbaret Mig på dig som et Tegn, så også du kan fatte mod; frygt ikke skyggerne2, Jeg er din stærke beskyttelse; stol på Mig;

hvad angår disse hyrder, der forsømmer at passe på Min flok og at lade dem græsse, de er som den Hellige Skrift siger: “ve de hyrder, som leder vild, og som spreder de får, jeg har på græs — I spredte Mine får og fordrev dem, og I tog jer ikke af dem” (Jer 23:1-2) – skønt engang mægtige, er de blevet reduceret til at følge denne verdens principper og giver efter for liberalismen og glemmer at leve deres liv i overensstemmelse med deres første løfter;

Jeg bad dem om at være rodfæstet i Mig og bygge på Mig og holde fast ved den tro, som de er blevet undervist i; havde de holdt deres første kærlighedsfulde løfte til Mig og ikke tilladt sig at blive lokket af de ting, der er jordiske, ting der nedslides, så ville Mit Hus i dag være rigt på herlighed, og Min flok ville ikke være strejfet bort;

Sandt Liv i Gud er Mit Budskab; det er ikke baseret på menneskelige doktriner eller menneskelige forordninger; det er baseret på Min Kærlighed, det er baseret på Sandhed, det er baseret på den sande lære, fyldt med dyder for at lede jer til guddommelighed, der giver denne generation en fuldkommen kundskab om Min Vilje;

Min undervisning er byzantinske forelæsninger, der gives til menneskeheden som et nyt dåbskys fra Mig for at rejse de døde til et nyt liv og vise dem, at sandheden findes i Ånden;

Ånden havde advaret jer om, at der i de sidste dage ville være nogle, som ville forlade troen og vælge den lærdom, der kommer fra dæmoner; de har intet at være stolte af; der er kommet smerte og lidelse til mange lande, og endnu er Mit Ord ikke trængt ind i dem; Jeg har vist Min Kærlighed til hele menneskeheden, for at de kunne modtage Mig på en imødekommende måde; nogle vil spørge: “hvordan har Du vist Din Kærlighed, når så mange lande vedvarende falder for sværdet, og hungersnød er lige om hjørnet?”

alligevel har Jeg vist Min Kærlighed, gennem Mine konstante påmindelser og Mine uophørlige advarsler steg Jeg ned fra Min Trone på denne måde for at genoprette jeres liv, der var faldet i dæmoners baghold; Min venlighed hørte aldrig op; men I har ikke ventet på Mig og ej heller søgt Mig; Jeg kaldte på jer, men I foretrak ikke at lytte; Jeg viste jer Min Barmhjertighed, og Jeg overøste jer med velsignelser, der aldrig blev påskønnet, så hvordan kan nogen sige, at Herren ikke har vist Sin Kærlighed?

– på grund af jeres gudløshed, på grund af jeres afvisning af Mit Kors, hvorpå Jeg af egen fri vilje led for jer alle, og især for jeres blasfemi imod Nådens Hellige Ånd, der er udøst over jer for at forny jer, siger Jeg jer, generation, at nation vil vende sig imod nation, det vil sprøjte med blod overalt; oliventræer vil stoppe med at frembringe sine oliven, og jorden vil bukke under; ruin og ødelæggelse vil komme til mange byer mere end nogen sinde3, årstiderne vil forandre sig, for mennesket ødelægger jorden ved sin egen syndighed og gudløshed; som en brølende løve vil Mine flammer komme ned fra himlen, en turbulent ild; fra det ene hjørne af Jorden til det andet vil Jeg sætte kløfter, bjerge, dale og byer i lys lue og rydde Jorden for mange af dens beboere;

da skal de, der svor at ødelægge Kirken ved at vende op og ned på Mit Kors, blive brændt i helvede! forladte enker vil flakke nøgne om, og alle dem4, der svor at føre krig mod Mine profeter og hellige ting, også de vil få, hvad de fortjener; nu sidder de tillidsfuldt på deres troner, men ikke meget længere; Jeg vil komme til dem som Dommeren og vil dømme dem strengt; Jeg vil Selv fjerne dem fra deres troner; skønt de i dag skjuler sig bag en maske, vil Jeg snart granske dem og afsløre dem; se! Jeg skal ydmyge hver eneste, der er en skamplet i Mit Hus; Jeg vil tillade, at de bliver ydmyget, eftersom de har forsyndet sig mod Mine principper; Jeg skal da bringe et rent kar ind i Mit Hus, og dit hjerte skal fryde sig, og Min Hånd skal blive strakt ud mod dette kar, der vil arbejde ved Mit Lys!

Jeg behøver kar, rene, til ære, og rede til at give sig selv; venlige mod alle mennesker og velegnede til at undervise de unge i at blive beskedne, lydige og muntre i Herren;

– spyddet5 sidder stadig i Mit Hjerte, Mit barn, åh! dog vil tiden komme, faktisk er tiden nærmere end nogen sinde før, hvor Jeg vil vise Mig som Dommeren for dem, der tramper på Mit Legeme og vildleder Mit folk væk fra forsoning og enhed og forsætligt holder Min flok delt og uvidende; Jeg vil bryde deres magt, når tiden kommer; tvivl aldrig;

kom, det eneste, Jeg behøver fra dig, er kærlighed! ic


1 Vor Herre led af smerte og sorg.
2 Onde ånder i mennesker.
3 Dan 7:25
4 Nogle af dem er højtstående i kirken.
5 Metafor: her menes kirkens splittelse.