20. august 2004

Vassula, giv Mig din opmærksomhed og hør godt efter; nedskriv hvert et ord, du hører …

daggryet vil komme fra Øst, hvisk ikke Mine ord, men bekendtgør dem med styrke; ingen åbenbaring af denne slags ville forblive skjult; at elske din næste burde være din vigtigste opgave; lad din mund være fyldt med Mine Ord og udånde Min duft, så du fylder hele kosmos med Min vellugt; åbenbar Mig derfor for andre, så at også de kan få gavn af det og frydes; bær vidnesbyrd og tillad ikke de hårde hjerter eller mindre-besjælede folk at tage modet fra dig; også Jeg måtte finde Mig i dem i Min tid på Jorden!

Jeg er Opstandelsen og Livet, og hvor Jeg end kommer forbi, bringer Jeg liv og evigt lys; den, der er på Min vej, beskytter Jeg, men ve dem, der modsætter sig Mit besøg, Jeg vil straffe deres vantro på Dommens Dag! Vassula, Jeg samler Min myrra og balsam fra hvert eneste omvendte hjerte; fat derfor mod alene på grund af dette; Jeg har allerede vundet et godt antal sjæle, så tag ikke notits af sladder, se hellere på Mit Arbejdes frugter; Mit Arbejde er at påminde alle om, hvad et ægte Kristent Liv er; denne hendøende generation har mistet sin værdighed; alle magthavere lyver for hinanden, og der er næsten ingen hengivne tilbage, så skal Jeg forblive tavs?

over Mine frugter høres der tilråb fra Mine helgener og engle; Jeg har oprejst dig til at plante; djævelen har altid været kendt for at opildne sine ligesindede og erklære krig imod Mit Arbejde og imod dem, Jeg har udvalgt og salvet; de, der anklager dig, er dem, der fordrejer Min Lov og den Hellige Skrift, idet de kalder det gode ondt; men Jeg er kommet til dig, for at du med Mit Scepter kan efterligne Mig og samle og forene, opmuntre og indgyde håb for at elske og helbrede; Jeg er kommet for at forene Min Kirke; Jeg har salvet dig til at tale i Mit Navn; måske er du ikke nogen fremragende taler, men Jeg har smykket dig med Kundskab for på denne måde at forskønne Min Kirke og føre den til enhed;

dag efter dag har Jeg stædigt sendt dig ud for at vidne for dit eget folk1, men de har ikke lyttet til Mig, ikke vist nogen opmærksomhed; gå i forbøn for dem …

Vassula, siden du ved uudsigelig nåde blev tilladt at løfte Brudgommens slør og åbenbare Hans Guddommelighed, lige siden du tog Mit slør til side, har dit ansigt spejlet Min stråleglans, når du er i overensstemmelse med Min Vilje; den Hellige Skrift siger, at enhver sjæl, som i sandhed ønsker at finde Mig,2 først må angre, ellers vil deres slørede sind forblive sløret, med mindre de vender sig til Mig; hvis Mine Ord ikke gennemtrænger sløret, så er sløret over dem, der ikke er på vejen til frelse; deres sløve sind vil altid forblive i mørke og vil ikke komme til at modtage lyset fra Guds kundskab, ej heller vil de blive i stand til at se Min Herlighed; Åndens lys, der omfavner alt og løfter sløret for dem, der angrer og beder, er frihed; Ånden vil blive tiltrukket af den oprigtighed, der udtrykkes gennem de bønner, der kommer fra hjertet, og Han3 vil blive din Rådgiver, din Ven, din uophørlige bøn, denne uophørlige bøn, som Jeg sådan sætter pris på, fordi den kommer fra hjertet og består af alt det, du gør igennem dagen;

som Jeg sagde til dig i begyndelsen,4 ret dit sind mod Østen; lyset vil stige op derfra, og alt vil tage form af en blomstrende have; Jeg har fra begyndelsen haft Mit Hjerte rettet imod Østen; Jeg har gennem Mine Kald forsøgt at lutre verden, men den hænger fast i snavset fra dens udsvævelser; utrætteligt har Jeg kaldt, men denne generation ville ikke lytte og tillade Mig at rense dem for deres smuds; ”Herrens Dag” vil overraske dem, når den kommer over dem … Jeg modtager de ofre, Østen giver Mig, for de ærer Mig med stor nidkærhed og generøsitet; som en sølvtråd vil dit spor blive liggende efter dig, som et eksempel for at gøre det muligt for resten af verden at følge det; derfor er det sådan, at som Arons velsignelser indvirkede på Mit folk, således vil Østen indvirke på resten af verden til at godtage Mig som deres evige Gud;

i Min Kirke er der ikke mistet noget, det er snarere menneskene, der har mistet Min Kirkes nærvær i deres hjerter; verden af i dag er i sine yderliggående udsvævelser fyldt ikke blot med fejl, men udfordrer åbenlyst Min Guddommelighed og Min Lov; hvordan kan Jeg genkende Min Kirke i dem? Jeg er derfor, Min Vassula, kommet på denne måde for at genoplive den lille rest af liv, der er forblevet tilbage i denne generation; Jeg kom for i al visdom og indsigt at vise, hvor uendeligt Nådefuld Jeg er; bed for, at de må se, og at deres sinds øjne må blive oplyst, så de igennem det lys må se, hvilket håb, Mit besøg på denne jord, i jeres tider, indebærer for jer alle! lær dem, Min Vassula, hvad det betyder at `slutte fred med Gud´; lær dem, hvad det vil sige at være en del af Min husstand5 og du, gør dig ikke fremmed overfor Mig; forbliv i Mig og vær som en velduft, der skænkes Mig, din Gud; Jeg har givet dig til denne generation som et Tegn på Min store Kærlighed, som Jeg har til jer alle;

fortæl Mig, kan nogen måle Min storslåethed? fra tidsalder til tidsalder har Jeg vist Min magtfulde Hånd, Min pragt og herlighed for de fattige i ånden; Jeg stiger ned fra herlighedens højder for at vandre iblandt jer og være blandt jer; lykkelige de nationer, der hørte Mig! lykkelige de, der genkendte Mine kærlighedsgerninger! lykkelige de nationer, der bød Mig velkommen som regn, der falder på engen og vander den tørstige jord! må hver eneste af dem være velsignet i Mig; Mit Navn er Jesus Kristus, og Jeg udfører i sandhed mirakler hele tiden; når det er sagt, velsigner Jeg dig, for du er, Vassiliki, det mirakel, Jeg udførte for hele verdens øjne; – elsk Mig, Mit barn, og gør gennem din kærlighed bodshandlinger for alle de sjæle, der udviser ligegyldighed imod Mig og hader Mig og Min Lov, og for alle dem, der uophørligt bedrøver og forulemper Mit Hjerte! modtag Min Fred og Min Velsignelse; ic


1 Det græsk-ortodokse hierarki og lægfolk
2 Herren mener også: ”at tage Hans slør til side”
3 Helligånden
4 Af dette budskab
5 Paulus’ Brev til Efeserne 2:19