22. maj 2012

Jeg giver dig Min Fred, Mit barn; Jeg har kaldet dig og formet dig til at forkynde Mit Ord med kraft og minde denne generation om, at uden Mig er de mål for Satan; han er kendt for at være forfængelig og vildledende, og alligevel er der så mange af dem, der følger ham blindt!

Vassula, Jeg er lutter Hjerte! giv Mine Ord videre til hele denne generation og bliv ikke bedrøvet, når de, som i deres vantro ikke ønsker at lytte, vender ryggen til dig … vær nidkær og forbliv i Min Fred;

Mit Hjertes barn, glæd dig altid over Mit Nærvær og ær og herliggør Mig derved;

1Jeg er Porten til Håb, hvor der er fortvivlelse; til Glæde, hvor der er sorg, til Trøst, hvor der er lidelse; Jeg er Porten til Liv, hvor der er død, Jeg vil tale til deres hjerte og føre dem ud af deres ødemark, og Jeg tage Mig af Mine får med stor ømhed; Jeg vil ikke være streng imod dem, og Jeg vil lytte til de ydmyge, når de beder om tilgivelse;

sandelig, mange af jer har glemt Min undervisning og glemt Mig, alligevel har Jeg aldrig glemt jer, skønt, åhh, så mange af jer har syndet imod Mig … kom til Mig og lær, at Jeg er den Gode Hyrde; Jeg er jeres stærke beskyttelse, jeres stærke støtte, der genopliver jeres ånd og giver jeres øjne lys; Jeg bringer helbredelse, liv og velsignelser; Jeg er Alt;

kom til Mig og tal til Mig fra jeres hjerte, og Jeg vil lytte; gør jeres liv til en uophørlig bøn og glæd Mig; bed, bed, bed og bring jeres veje i orden; gør jer selv rene ved at angre og spild ikke længere jeres dage med jordiske ting, der slides ned, vend i stedet jeres øjne mod Min Rigdom, der giver liv; gør alt, hvad I kan, for at leve helligt og i fred med alle; vær fuldkomne, som jeres Fader i Himlen er fuldkommen, og jeres synder vil ikke længere herske over jeres liv; lev ved nåde et Sandt Liv i Mig, jeres Gud, og Jeg vil slukke jeres tørst; Jeg, Jesus Kristus, velsigner hver eneste af jer; ic”

hold Mig, Vassula, fast i dit hjerte og forskøn Mit Hus; genopliv det og foren det; tillad Mig at føre dig ad denne vej for at Herliggøre Mig; Jeg er, er altid hos dig, datter; ic


1 Budskab til Cypern.