7. februar 2002

Mit Citadel, Jeg har kaldet dig for at meddele Min Tilbagekomst; Jeg har kaldet dig for at åbenbare Min uudgrundelige Barmhjertighed for alle Mine børn, som stadig er fanget i sløvhed og i deres egen ligegyldige verden; Mit vedvarende kald til omvendelse er ikke blevet hørt; verden kryber nu endnu dybere ned i syndens søle og dødens skygge; Min såsæd er død af mangel på vanding; mange af Mine præster har svigtet Mig og drager millioner af sjæle med sig ned i afgrunden og til fortabelse; kan nogen sige: ”vi er ikke blevet advaret; vi har ikke set nogen himmelske tegn;” og de fortsætter med at leve for sig selv…

denne generation er blevet død for Mit ord og foretrækker at leve for Satan, som giver dem alt, der er i modstrid med Min Kærlighedslov; spillerum og frihed kalder de det, men i virkeligheden er de fanget af den Onde; ethvert menneske er nu udrustet til krig; mørket hersker overalt i verden; deres hjerter, der er nedrige og beboet af alle slags onde ånder, er kun indstillet på Mørkets Fyrste;

Jeg har givet jer alle tid og lejlighed til at befri jer selv for jeres ondskab og gudløshed og tænke over Min Venlighed i disse Barmhjertighedens tider;Jeg har uophørligt ved kongelige befalinger fremvist fænomenale undere på himlen for jer for at genoplive jeres tro, men rigtig mange af jer, særligt i USA, der efter at have været blevet opmuntret til at gå ind på dydens veje, der leder til Mig og til Evigt Liv, har vendt sig imod Mig og imod Mine budbringere, som er dem, der bærer Mit Ord; og med foragt afvist Mig; både høj og lav har besluttet sig for at ødelægge dette Værk;

Mit Kejserlige Rige er lige ved jeres dørtærskler, men er I parate til at modtage Mig? med rundhåndethed og med kongelig ødselhed har Jeg arrangeret et bord med åndelig føde for at genoplive jeres ånd; da Jeg var der og ventede på jer for med Min Egen Hånd at give jer føde, der kan frelse jer fra døden, afviste I at komme frem; overvej derfor jeres modvilje mod en sand metanoia,1 og hvordan I har vist fjendtlighed imod Mine advarsler, de klagescener,som tidligere indtraf,2 er for intet at regne i sammenligning med de sørgelige morgener, som ligger foran jer;3 sørgelige morgener, som vil blive fremkaldt af jeres egne hænder;

jeres nation regerer i fuldstændig opposition til hele Min Kærlighedslov, der adskiller sig fra jeres aparte lovsystem; love som tillader de mest rystende forbrydelser, så det grænser til at bringe ikke blot hele jorden i fare men også stabiliteten i hele kosmos;

Jeg har så mange gange givet Mit scepter fra Mig, selv til de ikkeeksisterende væsener;4 i dag ser Jeg fra oven, hvordan jeres forehavender vil vende sig imod jer selv; verden smager allerede frugterne af sin egen kurs, idet den provokerer naturen til at gøre oprør med jordskælv og drage naturkatastrofer over jer og derved kvæle jer i jeres egne rænker; Jeg har gjort tegn til jer i årevis nu, men meget få lagde mærke til det; den renselse, der nu er som en plage for jer, generation, vil drage mange til Mig, og de, som lod hånt om Mine advarsler, vil vende tilbage til Mig i deres nød; da, når alle disse ting er sket, når alle ikke-eksisterende vil komme til live igen, vil Jeg sætte Jorden i flammer og befri den fra al plage; når Gud taler, vil Hans Stemme få Jorden til at skælve;

Mit Rige vil snart være hos jer, fordi Mit Guddommelige besøg er nært forestående, og alle, som er blevet kaldt til åbent at vidne til enhver indbygger på Jorden, vil ikke længere5blive undertrykt, eftersom mennesker vil være som tørstig jord og længes efter Mine ords dug; og de vil vidne om den Højeste Treenige Guds gerninger, som de aldrig har mødt før eller set med deres sjæls øjne;


1 Anger.
2 Den 11. september 2001; denne hændelse var blevet forudsagt 10 år tidligere, på 11. september 1991, for at advare os om at vi skulle angre …
3 Johannes’ Åbenbaring 11:18: ”Tiden er kommet for, at de, der ødelægger jorden, selv skal ødelægges.”
4 Åndeligt døde.
5 Johannes’ Åbenbaring 11:11: ”Efter de tre og en halv dag åndede Gud liv i dem, og de rejste sig op”.