14. august 2001

Min Jahve ser ned på os
fra Sin Trone,
på hver enkelt af os og iagttager os;

hvem iblandt os er parat til at give
vor Fader en krans af dyder?
hvem iblandt Din befolkning, min Jahve,
bestiger Dit hellige bjerg?
hvor mange taler sandhed
fra dybden af sit hjerte?
hvem er dadelfri?

jeg er blevet hjulpet,
og bliver stadig hjulpet,
eftersom min sjæl i sin elendighed
konstant græder til Dig for at få hjælp;

skulle Du, blot for et lille øjeblik,
vende Dit Hellige Ansigt bort fra mig;
så ville mit liv skrumpe ind og gå ned
i Dødens skygge;

Du er mit Lys, min Fest,
Guddommen, som holder mig i live;

jeg vil forblive i live
så længe, Du fortsætter med
at ånde i mig;

Du har i Din ubeskrivelige nåde
skænket mig så mange gaver;
Du har tilladt mig at kalde på Dig
når som helst for at tale med Dig, en gave som for andre er vanskelig at tro på;

O Herre, hjælp mig med at acceptere
alle deres anklager!

fred være med dig; lille blomst, Min;

hvorfor skulle Jeg ikke føle Mig fri til at tale til dig? eller skulle Jeg nu tage imod råd fra mennesker? (…)1 der er mere end det … tag dig den frihed at kalde på Mig, når du ønsker det; Jeg Jahve, har skænket dig denne gave; Jeg er fri til at give til hvem, Jeg måtte ønske og så meget, Jeg måtte ønske! glæd Mig, datter, ved konstant at have Mig i dine tanker;

2Jeg har sat ham på din vej;

hvert et skridt, du tager i Mit Navn, velsigner Jeg; enhver lyd, din mund taler, som drejer sig om Mig, velsigner Jeg; se, hav mere tillid, Jeg har lagt Mine Ord i din mund, så vær ved godt mod; fortsæt med at gøre godt; godhed kommer fra Mig;

kom, vi skal fortsætte Mit Arbejde på dette niveau;3 tillad Mig at lægge beslag på dig for yderligere en tid; ethvert ord kommer fra Mig; Jeg har valgt dig som Min bolig, så lad ikke dit hjerte blive plaget af dem, som anklager dig; Jeg, din Skaber, er med dig, så føl glæde; glem aldrig dette … du er for lille til at forstå dette … tvivl aldrig, kom;


1 Her sagde jeg noget til Jahve, min Gud.
2 I dette øjeblik modtog jeg et billede af en vis præst som jeg kendte.
3 Undervisningens niveau.