Marts/April 2001

Herre, den Hellige Skrift siger, ja, i virkeligheden er det Dig, som sagde: ”Jeg har stadig mange ting at sige, men det ville være for meget for jer nu; men når Sandhedens Ånd kommer, vil han lede jer til den fuldstændig Sandhed;”

Det er også velkendt, at det er forkert at tale om en slutning på Åbenbaringen, og behandle den som en ophobning af sætninger. Du er levende og aktiv, og Du vil fortsætte med at åbenbare Dig gennem Helligånden og aldrig holde op med det. Kristus, Du er den fulde og fuldførte åbenbaring af Faderen, det er derfor benævnelsen ”complere” er givet os. Men det betyder ikke, at Du har givet os Dit Sidste ord.

fred, Mit barn, Sandhedens Hellige Ånd vil aldrig holde op med at vidne;

Jeg vil atter sige: ”salige er de rene af hjertet, de skal se Gud;” Jeg giver syn til dem, som ikke ser, men Jeg forhindrer de kloge og de snu i at gå ind gennem kundskabens dør; ved at gå ind gennem denne dør modtager man lys og en forståelse af det, Jeg siger1 og på samme tid erkendelse af Mit Nærvær … men det menneske, som fryder sig over sine egne bedrifter, vil blive udenfor denne dør;2 og han vil forblive i mørke; kød er kød og har kun kødets evne til at se; men den, der er født af Ånden, vil få evnen til at se og vil se Gud;

Min sjæls krans, lad Mig flyde mere i dig; løft dine øjne op til Mig og overgiv dig selv og alt, hvad du har, til Min Vilje; forstærk din iver; lyt ikke til dem, som forfølger dig og tilsidesætter den Nåde, Jeg har givet dig, og siger, ”den har ingen værdi;” Guddommeligheden er lige foran dig, generation, Foråret bøjer sig hele vejen ned for at nå dig i dit dystre mørke; beklag dig ikke og begræd ikke længere din skæbne, Jeg indbyder dig til at tage tilflugt i Mig, generation;

så kom! Jeg har givet jer et åbenbarelsens lys i jeres mørke for at genoplive ikke blot jeres håb, men også jeres tro og jeres kærlighed; Jeg har i sinde at frelse, og ingen kan stoppe Mig; jeres tider er Barmhjertighedens tider, det er derfor, Jeg sender Mit ord til Jorden, et åbenbarelsens lys for at give syn til de blinde; har I ikke hørt, hvordan Gud er omsorgsfuld og har medlidenhed, sen til vrede, fuld af trofast kærlighed og omfavner alle skabninger?

Jeg har, generation, overført mange store ting til jeres sjæl, men den største af alle er tilkendegivelsen af Mig Selv; Mine guddommelige og hyppige besøg hos jer er en gave fra jeres Konge for at vise jer Hans trofaste kærlighed; lovpris jeres Gud, du Jord, som frelser jer! Himlene bekendtgør Min herlighed, ja alle himmelhvælvingerne forkynder Mine Gerninger! Lovpris Mig for den vidunderlige kundskab, som Jeg har givet jer i jeres meget elendige tider, hvor troen på Den Treenige Gud næsten ikke findes, og hvor kærligheden til Gud og medmennesker er blevet kold;

ja, men på trods af alting holder Helligånden aldrig op med at udgyde Sin Kærlighed over jer; og vi holdt aldrig op med at give Os til jer; Jeg har med glæde åbenbaret Mine gaver og Mine skatte til jer alle, og med skælvende Læber og følelser lod Jeg Min lyksalighed blive kendt for jer og tillod jer at få et glimt af Mit Hjertes dybde, som viser hvilke pragtfulde skatte, der var reserveret for jeres meget onde og oprørske tider;

betragt Mine rigdomme, betragt Min Herligheds lys, fordi det er ud over al teologi; nu vil Jeg for at kaste lys over visse udtalelser angående Mit Hellige Hjertes skatte og for at lade din sjæl fortsætte ind i dybet af Visdom og kundskab om Mig Selv, bede dig om, datter, at åbne din forstands øjne for at opsuge alt det lys, Jeg vil indgyde i dig, så at Jeg kan overføre Min kundskab til dig;

måske nogle synes, at Jeg gentager Mig Selv, men Min pædagogik er perfekt og den mest opbyggelige for jeres sjæle; Jeg vil skænke jer forståelse af Mine skattes værdier; husk på, at en af de mest ophøjede og den mest uvurderlige er Kundskaben om jeres Gud, som er trefoldigt hellig, for med denne skat kan I opnå Guds fortrolige venskab og Gud Selv;

mellem andre skatte har Jeg også den skat, som er Dydernes Sti; denne Dydernes Sti er udlagt af Min Fader; det er en Sti dækket af safirer, en dejlig indgang til Himlen; for at blive i stand til at gå ind i Himlen og ind i Mine Kongelige Sale, hvor du kan gå ind og ud mellem Mine Engle og Helgener, idet du vil blive anset som en af dem, så må dit hjerte være fejlfrit i forhold til Min Guddommelige Vilje; denne Sti er inden for alles rækkevidde, og det er op til jer at gå ind på denne Sti, der leder til Livet; hvis I bestemmer jer for Mig, og I går ind på Dydernes Sti, vil det øjeblikkelig oplyse jeres ansigt, og ved slutningen af denne Sti vil Jeg vente på jer for at krone jer med rosenknopper, som aldrig visner, medens I vil lovprise Mit trefoldigt Hellige Navn;

kom, og sig ikke, I ikke kender til Guds skjulte ting; sig ikke, at I ikke har noget håb om belønning for jeres hellighed, for Jeg har skabt jer til at være udødelige og hellige; Jeg har skabt jer til at herske sammen med Mig, til og med medens I stadig er på Jorden; Jeg kan guddommeliggøre jeres billede, hvis I modtager den skat, som Dydernes Sti er; salig er den, som modtager denne skat og bruger den;

medens du går på disse safirer, vil du få håb i dit hjerte, fordi dine besværligheder ikke vil betyde noget; dine bedrifter vil være gavnlige for din helliggørelse og Min Ære og Min Trone; du vil ikke længere forvilde dig væk fra Sandhedens sti, for du vil have Mig som din Hellige Ledsager; Jeg vil blive din Åndelige Leder og lede dine skridt med Mit Kongelige Scepter; Den Højeste Hersker vil være med dig, og den Allerhøjestes kraft skal hvile over dig og sprede sit lys for dine fødder;

hvis du skulle vælge at følge Dydernes Sti, vil det betyde, at du har valgt Mig til at blive din Konge, så Jeg kan herske over dig; så vil Helligånden skænke dig Visdom for at have valgt at betræde de gode menneskers vej og holde dig til de retfærdiges Sti;

betragt Mit Hellige Hjertes talløse Skatte; indtil nu har Jeg undervist dig i den Skat, der hedder Kundskaben og forståelsen af Gud; derefter Barmhjertighedens Skat, derefter fortrolighedens Skat og om hvordan man kan eje Gud, og siden i Dydernes Stis Skatte; nu vil Jeg give dig en forståelse af Håbets Skat, der kommer fra Helligånden;

håb frembringer glæde og trøst i dit hjerte, og selvom man i sit hjerte kunne bære alle tænkelige byrder, så vil den, som bærer3 Helligånden, overkomme dem alle sammen, fordi Helligånden vil synge ham hymner om trøst og kærlighed og derved hjælpe ham med at overkomme byrderne og løfte hans ånd og styrke ham til at vandre med værdighed; derfor er Håb en gave fra Helligånden;

kan et menneske, som sætter sit håb til alle verdens rigdomme, der fortryller så mange hjerter, men som ikke bringer dig i berøring med Gud, stadig føle sig lykkeligt? når han ved, at disse ikke varer evigt og ikke give dig evigt liv og heller ikke ære? nej, ingen vil kunne blive lykkelig, når hans sjæl kun er optaget af verdens rigdomme; udfaldet vil være bittert som malurt; men lykkeligt er det menneske, som vender sig til Mig; Jeg kan gøre ham rig gennem hans fattigdom; Jeg kan berige ham gennem alle de Rigdomme, som findes i Mit Hjerte;

i Mit Hjerte ligger alle de stier, som fører til lykke; når du vil opdage Håbets Skat, vil du høre dig selv lyde som rislende vand, når du ler, ved lyden af din latter vil hele himlen glæde sig, for dine øjne vil se på din Konge i Hans himmelske skønhed og ikke mere på denne verdens vanhellige rigdomme; ja, du vil betragte dit sølv og guld, som du engang tilbad, som urent; så vil Slangen, som holdt dig fanget, aldrig igen bygge rede i dig, fordi Helligånden, som er dit Håb og din Vogter, vil bo inde i dig og du i Ham; Du vil finde dig selv råbende af glæde, evig glæde vil ses på dit ansigt; fryd og glæde vil følge dig, og sorg og klage vil være ovre; ja, Håbets Skat opmuntrer og trøster din ånd;

den Hellige Skrift siger, at når du beder, bliver forståelsen givet dig; hvis du stadig ikke forstår Mig nu, er det fordi, du ikke beder; her er Jeg, Jeg holder hverken sølv eller guld eller andre kostbare stene i Mine Hænder for at give dem til dig, men i stedet for holder Jeg noget uvurderligt: Mit Hjerte, med dets uudtømmelige skatte indeni;

vil Jeg høre det første skrig som fra en nyfødt baby? er I villige til at blive født af Mig? forstår I nu Mit sprog? har I bemærket, I elskede, hvordan Jeg har sendt Mine engle for at stå ved jeres porte og vogte over jer i disse mørke timer, som passerer forbi? I skulle stole mere på Min frelsende hjælp; Ånden, som er jeres håb, vil styrke jer ved at besegle jeres pande med Mit Navn;

nu da I har fundet håb i jeres hjerter, vil I forblive tillidsfulde, fordi der hvor Ånden er, der er frihed; lys og mørke har intet til fælles, ligesom håb og fortvivlelse heller ikke har; Helligånden er ikke i forbund med Satan, og I, som har modtaget Håbets løfte, har ikke noget til fælles med Fortvivlelse, som i virkeligheden er Satan;

ved at have modtaget Håbets Skat vil jeres ansigt lyse op, og vil opnå Min Majestæts og Pragts klarhed; ja, I vil alle blive mere strålende, efterhånden som I bliver forvandlet til Mit strålende Billede; dette kan kun hentes fra Mit Hjerte … så bønfald med hele jeres hjerte Håbets Ånd, som vil stråle i jeres ånd og vil drage jer ind i himlens glæde for at frydes i Ham …

en Stemme fra Herlighedens højder kalder og bekendtgør Skattene, der var reserveret for jeres tider; sig ikke: ”jeg ledte, men så dem ikke;” Jeg kommer frem som skyerne over jer, alligevel siger mange, at I ikke ser Mig, generation; I flakker frem og tilbage igennem verdens goder, men når det gælder om at se de åndelige skatte, som kan udøses over jer for at klæde jer majestætisk i Mig, ænser I dem ikke;

hvis du fik den nåde at se dig selv på den måde, Jeg ser dig med Mine guddommelige Øjne så ville du klage og slå dig selv for brystet, og du ville gå ud i ørkenen; synet af din ynkelighed ville vende op og ned på dig; men skulle du se dig selv klædt i Mig, siger Jeg dig, ville du uden ophør bekendtgøre Min storhed; har du ikke læst at: ”Jeg vil sætte din mur af malakit og lægge din grundvold med safirer. Jeg vil sætte dine murtinder med rubiner, dine porte med karfunkler og hele din ringmur med ædelsten?”4

har I ikke forstået, at ved at anerkende Mit Hjerte vil I blive fornyet på en vidunderlig måde? og genopbygget fra en ruin? forstod I ikke Min hellige Visdom, da hun udtalte at: ”jeres sønner vil blive undervist af Jahve, og at jeres sønners fremgang vil blive stor, fordi I vil være bygget på retskaffenhed? Jeg åbenbarer nu disse Skatte, skønt ikke alle, for jeres forvandling og guddommeliggørelse; lyt og jeres sjæl vil blomstre og leve … Jeg har ubegribelige Skatte i Mit Hjerte, og Jeg har forsynet jer alle med dem uden penge; som jorden yder og giver vækst for at tilvejebringe sæd for den, der sår, og brød at spise, sådan er Ordet, der udgår fra Min Mund, det skal ikke vende virkningsløst tilbage uden at have gjort Min Vilje og udført sit ærinde;”5

Mit Ord er givet jer for at styrke jeres hånd til at gribe fat i Min tunikas kant og ikke give slip; lad fra nu af jeres fødder følge Dydernes Sti og ved at åbne jeres øre en lille smule mere, vil I forstå Hellig Visdom og Hendes ytringer; kom, I som stadig formålsløst farer vild i denne ødemark, kom til Mig og modtag, Mit barn, for du er Mit barn, Min Fred, og din sjæl og hjerte vil blomstre;

Emnet for min lovsang,
Konge, Majestæt og Hersker
over hele universet
men også over Himlen, fortæl mig:

hvad er mennesket, at Du skulle ofre
selv en enkelt tanke for ham?
og alligevel minder Du os endnu engang
om, at Du har skabt os
kun lidt ringere end Gud,6
ved ustandseligt at kalde på os,
for at modtage ærens og herlighedens
krone og for at få andel i Dit Kongerige!

for Mit Hellige Navns skyld, viser Jeg, men udsender ligeledes med majestætisk ære, Min Magt og Min Barmhjertighed fra himlen for at frelse jer alle sammen …

Jeg velsigner jer … ic;

(Dette budskab tog flere uger at gøre færdigt.)


1 Den Hellige Skrift.
2 Ligesom Farisæerne.
3 Den sjæl som inden i sig ”bærer” Helligånden.
4 Alle disse citater gælder sjælen.
5 Esajas 55:10 -11
6 Salme 8:5-7