30. juni 1999

Jeg har med glæde undervist dig i disse dage, i hvordan alle Mine sønner og døtre kan blive guder ved delagtighed, hvis de tillod Mig at indgyde Min Guddommelige Kærlighed i sig; Jeg vil udvide Mit Rige i dem og tage dem i besiddelse, ligesom Jeg ønsker, at de skal tage Mig i besiddelse;

om de ikke modsiger Min Hellige Ånd, vil Han tage dem i besiddelse, og forvandle dem til en blomstrende have; Han vil fylde dem med dyder og udføre undere i dem for at opbygge Kristi fylde i dem; hvis de tillader Mig at indgyde Mig Selv i dem, skal de blive Mine adopterede sønner og døtre;

Min Nåde åbenbarer Jeg for jer, og frelse er blevet givet jer gennem Min Søn, Jesus Kristus; for at sætte jer fri, ofrede Han Sig Selv for jer; for at I skulle få del i et Guddommeligt Liv, indstiftede Han den Hellige Eukaristi for at helliggøre jer, og for at I kan tage del i Hans Legeme og Blod; I indtager ikke blot hvilken som helst brød og vin, men I indtager Gud Selv; hvis I bare ville reflektere over dette Mysterium og forstå det fuldt ud!

den Utilgængelige Gud er Tilgængelig for jer, den Usynlige Gud er synlig for jer og rede til at guddommeliggøre jer; Han, hvis ædelhed overgår alle englemagter og alle væsener og alt hvad der er blevet skabt, er til jeres rådighed, skabelse! Gud Selv bliver skænket jer for at give jer jeres guddommelighed tilbage og guddommeliggøre jeres sjæl til at gå ind i det Evige Liv;

hvis I tillader Mig at strømme ind i jer, vil Jeg, for at lede jeres sjæl til fuldstændig anger, lade jer få indsigt i alle disse ting, som er usynlige for jer; denne anger vil forvandle jeres i den grad elendige og tilsmudsede tilstand til en ren, værdig forvandling af legeme og sjæl, parat til da at tage del i Ham, I tror er Uopnåelig og Utilgængelig;

Han som med højagtelse sidder ved Min højre Hånd, Han som du, datter, kalder ”min” Liturgi! giver Sig Selv til jer, for at I kan spise Hans kød og drikke Hans Blod, for at I kan blive kød af hans kød og ben af hans Ben;

Jeg vil udføre Min Kærlighedsgerning når som helst og til hvem som helst, som måtte ønske det, hvis de bønfalder Mig:

”kom, og gør mig til Din ejendom
og til Dit adopterede barn!”

og inden nogen kan nå at røre på sig i Himlen, vil Mit Råb blive hørt af alle og enhver:

”frikendt!”

så vil også du, Mit barn, spire fra mine kilder og blive gud ved delagtighed;

Jeg vil ikke være som et skib, der skærer sig gennem tunge bølger uden at efterlade spor, der viser, at det er sejlet forbi; nej, Jeg vil lade enhver høre dig og vide, at den Treenige Gud nu lever i dig og er skjult i dig; Vores belivende passage igennem dig vil ikke gå ubemærket hen, for du vil lovprise Mig og sige:

”af min Fader har jeg lært, hvordan man besidder Gud; Gud er min Fader, som opfostrede mig og gav sig til kende for mig uden at miste Sin ophøjethed; Han, hvis Herlighed er lovprist i al Hans skaberværk, har fyldt mig med Sin Kundskab; den Treenige Gud, som omfatter alt eksisterende og fylder alle ting med Sit Lys uden at blive hæmmet af deres begrænsninger, Han gav Sig Selv til mig, bragte orden i mit indre, så alt i mig kunne være godt, og minsjæl er nu velfornøjet og tilfreds med at være blevet fyldt op af Gud, trods min elendighed;”

ja, vær lykkelig! vær lykkelige, alle I som hører Min Stemmes melodi og har jeres fylde i Mig;

Oh, min Herre,
Dit Dåbskys,
gjorde en ende på mit oprør;

min Herre udfolder Sin Storhed,
som Han gjorde fra tidernes morgen;

Hans Skattekamre er åbne, og som fugle
flyver Hans Skatte ud af Himlen
og viser Hans Tegn på Himlen;

hen over himlen
former disse skatte et prægtigt syn;

Vi behøver blot at bede om dem,
og vor Fader vil egenhændigt
trække dem ned fra Himlen
og anbringe dem i vort hjerte,
så vi dernæst ville være i stand til at
udtrykke tanker værdige til Hans Gaver.

og Jeg vil indpode jer Kundskab til at kende Mig som Den Trefoldigt Hellige;