5. juni 1997

(Grækenland — Rhodos)

(Dette budskab blev givet til Sandt Liv i Gud Sammenslutningens medlemmer, der var samlet. Der var 23 nationaliteter og 140 personer.)

Min Herre, Dine Ord er
som en Lampe foran mine fødder,
Dit Nærvær er mit hjertes
Glæde og Fred;

Menneskeslægtens Frelser,
hvad kan jeg gøre for at
være til glæde i Dine Øjne?
Hvad kunne jeg give til gengæld,
til Jahve, min Fader
for al Hans godhed mod mig?

fred være med dig1 … lad Min Stemme give genlyd til denne verdens ende; lad alle og enhver høre og lære, at Jeg er en Gud af ømhed og barmhjertighed;

Mit folk, Mine egne, søg Mig med hele jeres hjerte og vend jeres øjne bort fra denne verden, løft dem op til Mig og lad jeres blik være fæstnet på din Skaber;

Jeg, jeres Skaber, som sådan elsker jer, siger jer: frihed kan findes i Min trefoldigt Hellige Ånd; Min Kærlighedssang til jer er Min gave for at give jer mere forståelse og for at drage jer til Mig, så I vil lære Mig at kende som jeres fader; Mit Hjertes velsignede, forbliv tro mod Mig, og I skal leve; hvem ønsker Mig? lad ham komme til Mig, og Jeg skal blive hans glæde, så vel som også han vil blive Min glæde, Min have, og Min himmel;

vær velsignet alle jer, som kom i Mit Navn i denne forsamling, vær én i Vor Enhed;

(En eller anden indspillede et videobånd medens jeg læste dette for forsamlingen. Senere var der et medlem, der ønskede at se videoen en gang mere, i kameraet.Han så, at ikonet af Pantogrator, der stod på bordet i nærheden af mig, bevægede Sine læber samtidig, medens jeg læste vort budskab. Hans læber var synkroniseret med mine.


1 Faderen talte.