Sådan inviteres en person til at give vidnesbyrd

Hvorfor arrangere et SLIG møde

Herren siger i budskaberne:

Spred Mit Budskab, spred Min Fred og lad Den råde i alle hjerter…” (24.08.1987); “Jeg velsigner alle dem, som hjælper med Mit Guddommelige Budskab, specielt dem, der ofrer deres fritid for Mig.” (19.10.1988).

Tilsvarende siger vor velsignede Moder, “Glæd Vore Hjerter og udbred Vores budskaber til verdens ende og omvend gennem dem andre sjæle. Jeg længes efter at se alle kirker fulde, levende og varme, så lev Vores budskaber, jeg udøser nådegaver over jer for at opmuntre jer. ” (Marts 1990)

Med andre ord kalder Gud folk til at blive Hans apostle i disse Tidernes Ende, særligt ved at arrangere SLIG møder med vidnesbyrd for at gøre Hans budskab om kærlighed og fred kendt for vores generation.

Føler du som læser af Sandt Liv i Gud budskaberne en stærk indskydelse til at GØRE NOGET for at bringe andre til dette kærlige møde med Gud?

Hvis du føler dig kaldet til at arrangere et SLIG møde med vidnesbyrd, kan du enten:

  • Kontakte us på denne e-mail addresse: [email protected]

  • Eller direkte opsøge SLIG foreningen i dit land eller SLIG bedegruppen på din egn, se listen over landekontakter.

Er der brug for mere information om, hvad det indebærer? Se denne video.