De 27 Spørgsmål

Er du klar til at blive et vidne for Sandt Liv I Gud Budskaberne? Spørgsmålene nedenfor er med henblik på din forberedelse til at blive et vidne i dit land eller din egn. Disse spørgsmål er fremkommet ved den inspiration, Vassula har fået af Herren. Svarene til disse spørgsmål indeholder, hverken mere eller mindre, alt det, du har brug for, for at kunne vidne sandt.

Jesus siger … Jeg har befalet dig at tale i Mit Navn og uden frygt og med klarhed bekendtgøre alt, hvad Jeg har lært dig; Jeg har sat din sjæl i brand for at gå fremad og med iver vidne, idet du vil opflamme andres hjerter, så de lærer Mig at kende; (6. oktober 1999)

 1. Hvad er det første skridt, vi må tage, for at Helligånden skal komme ind i vor sjæl med Sit Lys?
 2. Mange af sjælene i dag er tørre som ørkener, så hvordan skulle vores sjæl forandre udseende for at lovprise Gud?
 3. Hvilke to skridt er det, Faderen lærte os i begyndelsen, at man skal tage for at nærme sig Ham – og som vil få Ham til at rejse Sig fra Sin Trone, sætte Sin Krone til side og løbe os i møde?
 4. Hvordan beskriver Jesus Faderen? Kun få ord behøves.
 5. Hvordan beskrives vi af Gud som kommende fra Faderen?
 6. Hvad er det, Faderen først og fremmest ønsker af os?
 7. Hvad er Faderens Vilje?
 8. Hvad betyder udtrykket ”at vandre med Gud”?
 9. Hvad er den største tjeneste, man kan gøre for Gud?
 10. Hvad er den vedvarende bøn?
 11. Hvad betyder ”Sandt Liv i Gud”?
 12. Kan du forklare, hvad hjertets bøn er?
 13. Kan du forklare, hvad lighed i kærlighed betyder, når Jesus beder os om at give lighed i kærlighed?
 14. Hvad vil det sige ”at få del i guddommelige Natur”?
 15. Kan vi blive guddommeliggjort, mens vi stadig er her på jorden?
 16. Hvad skal vi gøre for at blive guddommeliggjort?
 17. Hvad betyder udtrykket ”hersk med Gud” og kan man, mens man stadig er på jorden, herske med Ham?
 18. Kan du forklare, hvad den anden pinse betyder?
 19. Kan du forklare betydningen af Den Nye Himmel og Den Nye Jord, såvel som Det Ny Jerusalem?
 20. Jesus taler om Sit Hellige Hjertes skatte, så hvad er den største Skat, man kan opnå fra Gud? I budskaberne taler Han om nogle, men understreger i særdeleshed én.
 21. Vælg 5 linjer, som er givet os, som beskriver Helligånden eller Hans virke i os og Kirken.
 22. Hvad betyder Korset for dig? Jesus beskriver det.
 23. Jesus taler om to nøgler, som vil forene Kirken. Hvad er de to nøgler?
 24. Hvad er den enhed, Jesus gentager i Sine budskaber? Hvad er enhed for dig?
 25. Giv mig blot 5 linjer om, hvordan Jesus beskriver vor Hellige Moder.
 26. Hvad er den største dyd af alle?
 27. Sidst men ikke mindst: Hvad er den første ting, Gud beder os alle om at gøre?

Har du prøvet selv at svare på spørgsmålene? Nu kan du sammenligne dem med Vassula’s svar.