Vassula sender følgende presserende bøn:


Dagen for Marias Uplettede Undfangelse erden 8. december.

Fra hvad Jesus har sagt i Sine Sandt Liv i Gud budskaber ved vi alle, at vi befinder os i en mørk tid på grund af verdens synd, og at mange indtil nu endnu ikke har forstået, at anger vil gøre en ende på dette onde. De har stadig ikke vendt sig til Gud efter hjælp, ej heller har de sluttet fred med Ham.

Jesus advarede os for flere år siden om denne pandemi, og hvordan Kirken ville komme i svære trængsler ved at få Hans Hus nedlukket for de troende, samt hvordan de ville blive forbudt at modtage den Hellige Kommunion, ligesom under et kommunisktisk styre. Han kunne ikke have sagt det tydeligere. Den ‘usynlige’ fjende er pandemien, men bag dens maske findes den onde.

Vi har lært, at bøn og faste kan slå den onde, selv om vi føler os så små som David, der måtte stå ansigt til ansigt med Goliat. David skaffede sig af med Goliat, fordi han stoldede på Guds magt. Gud var med ham, derfor skal vi heller ikke frygte.

Jeg vil derfor stærkt anbefale, at vi alle gør mere ved det, ved at:

  1. faste i 3 dage på brød og vand fra den 5. december til den 7. december – lige op til dagen for Marias Uplettede Undfangelse.
  2. bede de 3 bønner, som Jesus har anbefalet, fra den 5. december , som er:

(a) Novene til Det Hellige Hjerte (intension: at frelse Hans folk fra al skade og at vise Hans Retfædighed ved at omvælte alle fordærvede ledere.) Novenaen bør bedes indtil den 13. december.

(b) Den hellige Bernhards Memorare, – beskyttelse fra Vor Frue.

(c) Bøn til Ærkeenglen Michael

(d) Rosenkransen

Bønnerne findes her:

https://ww3.tlig.org/messages_prayers/the-three-daily-prayers/

Lad os alle stole på Guds mægtige kraft og vor Velsignede Moders beskyttelse.

I Kristus

Vassula