16. april 2022

(Til bedegruppen på Rhodos)

i dag vil jeg være blandt jer på en særlig måde; lad Mig ikke vente ved jeres hjertes port! luk Mig ind for at helliggøre jer; tag Mig til jer, ligesom Jeg også vil tage jer til Mig; Jeg kommer til jer, små børn, for at opmuntre jer; tag Mit Kors til jer, det er ét med Mig; svigt aldrig jeres bønner; bed mere med hjertet! Jeg, Jesus, elsker jer, elsk Mig og vær ét!

Jeg velsigner jer alle og giver jer Mit Kærlighedssuk på panden; Vassula, løft Mig 1 så Jeg kan velsigne dem alle på panden, kom! ic

 


1 Det hellige sakramente