25. maj 1987

(Jeg er ved at blive klar over, hvor meget lettere det er for mig at møde Gud med den nådegave, Han har givet mig, hvis jeg kommer uden nogen form for tvivl eller mistro og føler Ham, ser Ham og lader Ham skrive. Jeg begynder at forstå. Fuld tillid får alle dæmonerne til at flygte, de føler sig rådvilde og uden nogen magt. De frygter og er forbitrede. Når jeg kommer tøvende, tvivlrådig, føler de sig stærke og angriber mig ved at skrive deres fornærmelser. Fuld tillid og et hjerte, der er åbent for Gud, kan få bjergene til at flytte sig! Jeg føler Ham ligesom en elektrisk fornemmelse i mig; det er vidunderligt, og jeg ønsker aldrig at forlade Ham eller dette øjeblik, hvor Guds finger hviler på mig. Jeg ønsker, at det må vare evigt!)

elsk Mig, elsk Mig, føl Mig, føl Min umættelige kærlighed for dig; Jeg tørster efter din kærlighed; Jeg behøver mere kærlighed fra dig, Vassula; hør Mine Hjerteslag;

(Jesus var lidenskabelig.)

Jeg tåler ingen rivaler, slet ingen; hvis Jeg ser eller møder rivaler, vil Jeg ødelægge dem; intet vil tage Min plads, Jeg vil forblive Herre; gå nu og herliggør Mig; i aften vil Jeg rense dig ved Mine Himmelske Gerninger for Fred og Kærlighed;1 bed, elskede, du velsignede; forén Min Kirke ved at tegne Mit tegn, som Jeg gav dig, tegn nu;

med dette Velsignede tegn, vil Jeg, Herren, vise dig vejen til Mig; tro, tro, tro; du skal blomstre og hjælpe andre, du skal blomstre for at bringe kærligheden tilbage, du skal blomstre for at bringe fred;2

Jeg elsker dig, Vassula; Vassula sørg ikke, Min elskede; du velsignede, kom til Mig, din Fader, din Ægtefælle, din Gud, vil Jeg nogensinde forlade dig? i Min kærlighed vil Jeg tage dig til Mig, i Min glæde og umættelige kærlighed vil Jeg befri dig; bed med Mig,

”Himmelske Fader,
tillad mig at herliggøre Dig,
frels Dine børn fra det onde,
må de være i Dit Lys,
må deres hjerter åbne sig og ved
Din Barmhjertighed modtage Dig,
amen”

Vassula, vil du fuldt ud erkende Mit Nærvær og kysse Mine Sår?

Ja, Herre Jesus!

(Jeg kunne opfatte Ham og så Ham igen i al Hans herlighed. Jeg så Ham med min sjæls øjne, og denne gang så jeg, at Han var smuk med en pragtfuld krone på Sit hoved. Han kom til mig som Konge.)

Herre, giv mig Din højre hånd.

(Jeg kyssede Hans højre hånd.)

Jeg elsker dig;

(Jeg kyssede Hans hænder, fødder og såret i Hans side.)

Jeg elsker Dig, Herre.

det har været en fryd for Mig at lede dig,

( Jeg følte… jeg kan ikke finde ordene.)

kom med Mig, Jeg vil vise dig noget;

(Jeg så, hvordan der kom gnister fra Hans oplyste bryst.)

enhver gnist, der udgår fra Mit Hjerte og rører ved dit hjerte, vil opflamme dit hjerte og fortære det; Min gnist vækker dig; drag fra Mit Hjerte; en dag vil Jeg opflamme dit hjerte fuldstændigt, idet Jeg vil lade Min Flamme omslutte dit hjerte og opsluge det;

Hvad vil der ske med mig, hvis jeg allerede føler sådan her, hvor jeg kun er blevet ramt af en gnist?

(Det var, som om Jesus frydede sig, vel vidende at Han nu havde erobret mig.)

ja, Jeg er virkelig glad for at have sejret og erobret din kærlighed; når Min Flamme helt vil omgive dit hjerte, vil du aldrig nogensinde være skilt fra Mig; du vil være Min brud i Himlen; Jeg har skabt dig for Mig selv;

Men hvorfor er jeg så her? Det forstår jeg ikke.

nej, det kan du ikke forstå, Vassula, men det vil du en dag;

tiden er en rival for Mig, når du ser på dit ur, og Jeg er hos dig;

(Jeg havde krænket Ham ved at kigge på mit ur.)

kom, datter, tag Min Hånd og lad os gå; kom, vi har så meget arbejde;

Det her arbejde eller det andet (husarbejde)?

begge; datter, hvor end du går, er Jeg;3 alter, Min Flamme skal brænde for evigt; tilintetgør dig selv i Mig;


1 Jesus mente på mystisk måde.
2 Jeg var ulykkelig.
3 Jeg længtes efter Gud som aldrig nogen sinde før. Jeg tørster efter Gud.