4. juli 1994

Min Vassula, i dine dage vil dit vidnesbyrd blive forstærket af Min Ånd; Jeg vil tage Mig af Mit Budskab, så Mine ord vil finde et hjem i hver eneste af jer; sandelig siger Jeg dig: giv vidnesbyrd i Mit Navn og frygt ikke, Jeg er med dig; Jeg vil oprejse disciple, forme dem, og så sende dem ud for at vidne om Mit Budskab;

Mit Budskab frelser; det er derfor Satan, vel vidende hvor mange sjæle der vil undslippe ham, vil fortsætte sin kamp på forvildede sjæle og bruge dem til at forfalske dit liv og din livsstil med deres løgnagtige penne! Men de skal blive stoppet, barn! jo mere de forfølger dig, desto mere vil Jeg opmuntre dig og Mit folk ved at vise Mig Selv til dem i dit sted:

du er Mit Ekko, Ekko af Faderens højst Elskede; dette, som Jeg har sagt til dig, Min Vassula, er en gave fra den Allerhøjeste, for at opmuntre dig, og på samme tid en forsegling af Mit Budskab;

Faderen og Jeg vil beskytte dig, Mit barn, og Jeg siger til denne generation, hvad Jeg engang sagde til Mine disciple: lykkelige de øjne som ser, hvad de ser,1 for der er mange, som ønsker at se, hvad de ser, og ikke har set det … så overvej det privilegium, I har fået, I som så Mig, og glæd jer over det! og du, datter, tillad Mig at udslette dig helt og holdent for at herliggøre Mit Navn;

Jeg har ladet Mine engle påtage sig ansvaret for Mine Budskaber og sprede dem vidt og bredt, for Jeg sigter efter at regere over verden i hellighed og renhed; hold ud i din opgave, og Jeg siger dig, Mit Hjerte glæder sig, når Jeg ser, hvordan du glæder dig over at gøre det! lad dig ikke påvirke af dine kritikere, støt dig til Mig; – oh! Hvor vil Jeg glæde Mig over at se begyndelsen af en bog skrevet om Mit Budskab! Velsignet er den, som vil tjene Mig og værdsætter Mine ord i dag; Jeg vil hjælpe ham; fortæl2 ( … ) at Jeg, at Jeg bemærker alt, hvad han gør;

”Min søn, tag ikke en stor mængde af andet arbejde på dig;3 den vil blot blive forøget, og du vil blive ramt af mangel på tid! skynd dig så hurtig du kan, og alligevel vil du aldrig nå det”; hvis du spørger Mig: ”Herre, hvad er Dine ønsker?” så vil Jeg sige dig: ”Mit Budskab frelser, og tiden er kort; det, du har påbegyndt, har Jeg velsignet; giv denne generation Mit forståelsens Brød at spise og visdommens vand at drikke; Mit Budskab giver næring og slukker deres tørst; denne generation uddør hurtigt af mangel på føde; frugten af dit arbejde4 vil frelse mange”;

skynd dig og fortær nu Mine Budskaber; sug til dig af Mit Hellige Hjertes rigdomme, bring så disse rigdomme frem i lyset; Jeg har givet dig helbred til at genoprette Min Kirkes helbred; sug til dig fra Mine Budskaber al det lys, som er nødvendigt for at oplyse Mine præstelige sjæles hjerter og lægfolks hjerter; Jeg har givet jer enhedens gave deri, arbejd for enhed i lyset af Mit Budskab; citér Mine Ord med aktuelle lignelser; horder af lande vil blive oplyst ved dette værks skønhed”;

”du har gjort ret ved at skrive om Min Pave, men Pottemageren skabte også Min Patriark Bartholomeus ud af det samme ler; sæt en ære i også at skrive om din broder,5 som du har skrevet om Min Pave! Fuldfør dette arbejde på samme måde; Jeg siger dig, brug Mine Budskaber, for inde i dem vil du være i stand til at tilegne dig kundskab nok til at forstå Mine ønsker; lad dit eneste mål fra nu af være at give en rig høst fra Sandt Liv i Gud! Jeg velsigner dig og forsikrer dig om, at Min Moder og Jeg er forenede med dig”; ic;


1 Dem der har set Ham vise Sig Selv under møderne.
2 Af høflighed tillod Herren mig at undgå at skrive navnet.
3 Arbejde der afledede ham fra Sandt Liv i Gud. (Ja.)
4 Bøgerne om Sandt Liv i Gud. (Ja.)
5 Patriark Bartholomeus.