8. april 1993

Herre, min Gud,
Du ved, at falskhed
ikke kan findes på mine læber,
Du, som kan gennemlyse min sjæl
og granske mine synder,
Du ved, at jeg er uskyldig og ikke skyldig
i alle disse anklager,
som de fordømmer mig med.
Har Du ikke udrustet mig
med Din Ånd?

Min stad! Min elskede! Jeg er Den, der har ledt dig til at vandre i Mine Fodspor og i Mit Lys; Jeg er kommet for at fortælle dig, at du ikke er alene; forstår du? Mine Arme er som en mur af Ild omkring dig; til dig siger Jeg, søg ikke ære fra mennesker, for den, der er beundret af mennesker er afskyelig i Mine Øjne; så lad dem jagte dig, lad dem forfølge dig, og frygt ikke dem, Mit lam, der dræber kroppen og derefter ikke kan gøre mere; Jeg skal sige dig, hvem du skal frygte; frygt ham, som, efter at han har dræbt, har magten til at kaste i helvede;

velsign Mig hellere, for at Jeg stadig har skjult det, som Jeg har lært dig, for de lærde og kloge og åbenbaret det for dem, der er som børn, for det er, hvad der behager Mig og glæder Min Sjæl! lær, at hvem som helst, der rører dig,1 rører Min Øjesten! gør alt, hvad du kan, Min Vassula, for i Mit Nærvær at vise dig som en sjæl, der er kommet igennem sine prøvelser med tro; vis Mig, at du vil stå fast som et træ, med dybe rødder i Sandheden, Kærligheden, Troen og Håbet, og at Jeg må glædes, når Jeg kommer for at sætte din frugt på prøve! foretræk lidelse frem for at give efter for kødets svaghed, Mit barn; ingen vil det lykkes at skille dig fra Mig, så glæd dig!

ve2 over den verden, der lægger forhindringer for Mit Budskab! og endnu mere over det menneske, der tilvejebringer dem! Vassula … Jeg vil vise Min Herlighed gennem dig; skulle nogle af de fjendtlige sjæle omringe dig, så vær overfor dem som et tveægget sværd, der gennemborer Løgnen; bed for, at denne Himmelske Føde, som gives ved Min Ånd, må blive uddelt til de sultne og fattige; lad Min Manna fylde jeres munde! og du,3 som Min Sjæl kaster ud som et net i hvert land …4 ”imé stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta meres …”

Jeg vil klæde Himlen i sort, … bed for foreningen af Påskens datoer; vær i Min Fred; Jeg, Jahve, elsker dig, forkynd Mit Ord uden frygt! kom;


1 Det betyder, chikanere mig.
2 Guds tone ændrede sig pludselig.
3 Jeg følte Guds stemme blev bedrøvet, og jeg følte Han var bedrøvet.
4 Gud talte til mig på mit sprog (græsk) Han sagde: “Jeg er meget bedrøvet, for i morgen sker den første korsfæstelse, og min Søn vil atter blive genkorsfæstet om syv dage…” på grund af de to påskedatoer.