10. november 1992

fred være med dig; nutidens lande er blevet fuldstændig forurenede, og har alt undtagen Mig;

hvad der synes rigtigt i verden, er afskyeligt i Mine Øjne og er allerede fordømt af Mig; hvis verden hader dig, er det fordi, du elsker Mig; lad dit vidneudsagn være gyldigt i Mine øjne, og Jeg siger dig, dit vidneudsagn vil kun være gyldigt, hvis du ofrer dig fuldstændigt for sjælenes frelse og viser din kærlighed ved at give dit liv for dine venner, og for dem du kalder dine fjender, så når Min Dag kommer, behøver du ikke at skamme dig;

Jeg skal selv forsyne dig med Min Styrke; i mellemtiden fortsæt med det arbejde, Jeg har givet dig, og råb af glæde; glæd dig, for med Min Magt vil Jeg bryde igennem deres mure, og lade alt, som var skjult for dig, komme frem i lyset; dine øjne vil se alle slags dyr og slanger kravle foran dig; men vær ikke bange for dem, der dræber legemet, Jeg siger dig, de kan ikke dræbe sjælen; frygt hellere ham, som kan ødelægge både legeme og sjæl i helvede! følg Mine Fodspor, og søg ikke efter ære og pris;

hvis verden synes, I er bedragere, så vid, at I er ægte, for den første, som verden anså som en bedrager, var Mig; elsk! og tilgiv! bed for dem, som lægger ufattelige planer imod Min Helligånd, og døm dem ikke i fald at det, som er skæbnesvangert for dem, måtte vise sig at blive skæbnesvangert for jer; lad Mig tilrettevise dem, lad alting, I gør, have sin rod i kærlighed; Jeg vil forsørge jer og fylde jer med trøst; enhver torn i Mit Legeme vil til slut blive fjernet; Kærligheden vil sejre;