27. januar 1992

fred være med dig, lille barn;

denne nåde er blevet givet til dig, så Jeg, igennem dig, vil åbne de blindes øjne og de døves ører; Jeg vil fortsætte med at åbenbare Mig igennem dig på denne måde; du er det mest ufuldstændige redskab, men Min Medlidenhed ser dine anstrengelser i din ufuldstændighed, og Min Vrede bliver mindre gennem Min Ømhed; tvivl aldrig på Min Kærlighed; Jeg ønsker svaghed, så Jeg kan gøre alt;

det er Jeg, Jesus,
som skal give dig1
forskrifterne for Enhed;

timen er kommet for Mit Legemes herliggørelse; mennesker skal snart lære, på hvilken måde Jeg ønsker at forene dem, Min Vej vil ikke være deres vej …

nu har Jeg åbenbaret Mine ønsker for dem, Jeg har åbenbaret Mit Hjerte for dem; med Min Magt skal Jeg forene Påskedatoen, det vil ikke blive tvunget ned over jer, Jeg vil finde et middel gennem Fred; ja, med en umådelig kraft vil Jeg overraske jer; i dag har Jeg fortalt dem, hvilken vej de skal gå, og i morgen vil Jeg lede dem, hvorhen Jeg ønsker;


1 Til menneskeheden