20. januar 1992

(For den schweiziske gruppe)

denne langvarige stilhed fra Min side1 ville ikke havde varet så længe, hvis I var kommet nærmere til Mig med kærlighed; hvordan kan de påstå, at de elsker Mig, når de ikke har nogen fred eller nogen kærlighed imellem sig? som en udmagrende sygdom fortærer synd dem; Min Storhed har ikke gennemtrængt dem, og heller ikke Min Herlighed;

Jeg kom for at vande deres tørhed med Mine Tårer; Jeg kom for at trøste dem, men har Jeg modtaget noget som helst til gengæld? deres byer2 er i dag tomme med tomhed og ligger i grus; de er blevet som tørke i et tørt land; Mit Ord har nået deres ører, og alligevel hørte de det ikke; Min Barmhjertigheds Trone henvendte sig til dem og ofrede dem Min Fred og Undervisning fuld af kraft fra Selve Visdommen for at sætte dem fri, og alligevel delte de det hverken med tro eller kærlighed; enhver, som påstår at være i lyset, og hader sin bror, hader Mig; det oprindelige kald, som blev givet til dem i Mit Budskab, var

kærlighed, fred og enhed
og forsoning blandt brødre;

alt, hvad Jeg nu har at sige, er:

ransag dig selv, før Dommen kommer; du har meget lidt tid tilbage nu; bed og undgå alt ondt; fordøm eller døm aldrig hinanden; ret jeres hjerter mod Mig; lad jeres sind være for Mig; vær vågne for renselsens tid er snart over jer;

bliv da fyldt med Min Kærlighed Ånd, så at jeres synder ikke kvæler jer;

(Senere:)

Vassula, vær på vagt; mange påstår, de hører Mig og går med ideer, men de er ikke Mine; de kommer med planer, der ikke er inspireret af Mig; husk på, mange som ikke rådfører sig med Mig, vil nærme sig dig; de taler eksalteret om profetier, som ikke er udtalt af Mig; du har allerede hørt og set det alt sammen; de kundgør måned efter måned, hvad det næste er, som vil ske med dig; lad dem komme frem, vær ikke bange; Jeg skal beskytte dig Mit barn;

(Senere:)

Jesus, lad Dit Hellige Ansigt smile til os,
og vi skal få nyt liv.
Vor splittelse fortærede os som ild;
eftersom kun Du udfører vidundere,
bring os sammen, og
lad mennesker afsværge deres dårskab;
Din Plan er at forene os
ved at forene Påskedatoen,
og således bringe os forsoning,
Jeg kalder på Din Guddommelige Hjælp.

Mit barn, bær Mit Kors med glæde, pris Faderen for Hans gavmildhed; hør Mig: de onde håber på at ødelægge Min Plan for Enhed, men de vil styre imod deres egen undergang; da Jeg foreslog Fred, universel Fred, var næsten alle for krig; hvordan skulle Jeg kunne forsvare deres sag, når Min Faders Hånd er løftet mod dem? De vil selv blive fanget i det net, de har lagt ud; hvad kunne Jeg have gjort for jer alle, som Jeg ikke allerede har gjort? Jeg har taget jeres synder på Mig, Jeg har forsonet jer Med Faderen, og Mit Liv ofrede Jeg for jer, så hvad mere kunne Jeg have gjort, som Jeg ikke har gjort? –

Mit Hellige Hjertes Vasulla, glæd dig og tillad Min Ånd at komme ind i din sjæls inderste rum; tillad Min Ånd at ånde og bo dybt inde i din sjæl; giv Mig friheden til at nedbryde al urenhed og ufuldstændighed, som Jeg finder; Min Vassula, skønt din sjæl vil knitre som ild hver gang, vil Jeg løfte Min Hånd for at nedbryde alt det, der stadig holder dig fanget, frygt ikke, løb ikke væk i rædsel; tillad Mig at rense din sjæl for alle disse svagheder; Jeg skal komme som en brandstorm inde i dig og gennemføre Mit Hjertes beslutninger – og det er din forberedelse til vor perfekte enhed;

Jeg har sagt fra begyndelsen, at du skulle blive Mit Net og Min Skydeskive, men du har ikke forstået det sidste; du har ikke forstået, at for at forberede dig til denne fuldkomne forening, er jeg nødt til at rense dig og smykke din sjæl; Jeg måtte bøje Min bue og sætte dig som et mål for Min pil, o, hvad vil Jeg ikke gøre for dig! nej, det vil ikke blive uden sår og kvaler, men gør ikke modstand mod Den Hellige;

tillad Min Ånd at vokse i dig, og Min Guddommelige Ild at buldre i din sjæl; du vil smelte under påvirkningen af Min Guddommelige Ild; så klag ikke, når Jeg kommer som en hammer og nedbryder dine ufuldstændigheder, spørg ikke din Hellige ”hvad er det Han gør?” Jeg er på Min vej til dit inderste rum, Mit hvilested, og hårdnakkede blokeringer vil ikke stoppe Mig fra at gå fremad, med et uvejr vil Jeg smadre alle sammen, Jeg skal fuldstændigt fortære disse rivaler;

O Herre, gør det med varsomhed!

Jeg ønsker at færdiggøre din renselse; derfor hold Mig ikke tilbage fra at gå videre, du er Mig så dyrebar; så lad Min Ømhed omslutte dig, nægt Mig intet, sjæl; Jeg ønsker at gøre dig til et lærevilligt redskab, frygt ikke, selvom Mit Nærvær vil føles som ild indeni dig og som en pil; Jeg skal ikke knække dig, Jeg skal kun knuse Mine rivaler; Jeg vil kun kæmpe inde i dig; Jeg vil også tænke på din svaghed; Jeg har formet og bestemt dig for denne opgave at være Mit Ekko, så tillad din Konge at herske over dig, tillad Den Højeste at regere over dig; intet vil undgå Mit Blik, hver eneste lille urenhed vil blive overvundet af Min Renhed og tilintetgjort, og Mit Lys vil fortsætte med at gløde indeni dig, og Min Ånd vil strømme i din ånd som en flod;

så søg utrætteligt Mit Hellige Ansigt og du vil forstå, at Jeg Er smiler til dig;

(senere:)

fred være med dig; hør Mig, datter: har du set dig omkring? hvad har du set?

Jeg har set omvæltninger, og endog en endnu større splittelse vil komme imellem os frem for ENHED. Jeg kan ikke se enden på vore anstrengelser for enhed, og heller ikke slutningen på ateisme.

Min sjæl, din generations mægler, har bevidnet meget mere end omvæltninger, splittelse og ateisme; Jeg siger dig, mange lægger planer imod Mig; i Mit Eget Hus i dette minut hører Jeg dem sammensværge sig mod mig, men snart vil øerne på Min Dag ryste, og skønt denne generation vil jamre, vil Jeg ikke lytte; Himlens dør vil være lukket på den Dag; og Jorden vil, nøgen, stønne som en enke efterladt i sorg;

Mit Hjerte gør oprør i Mig og er allerede sygt af den ynkværdige lyd, der vil lyde fra dig, slægt; sandelig, Jeg skal ikke fryde Mig over jer, eftersom Jeg ikke finder nogen glæde i at fornedre og volde den menneskelige slægt sorg; endnu engang vil Min Helligånd blive udgydt over jer som aldrig før, og fra en svag blafrende Flamme skal Min Ild buldre og forny jer alle; så skal Jeg Herren, som en mand der går ind i en besejret by, trænge ind i jer med Min Herlighed, og kirken skal blomstre op igen;

Retfærdigheden vil sejre til slut; og du, datter, frygt ikke for at råbe højt efter Mig; vær ikke bange for mennesker, specielt ikke for dem, som gør modstand mod dig; vær lykkelig, datter; Jeg kan læse disse menneskers inderste tanker, og Mit nidkære Øre hører alt; de tror, de ved alt, men de ved ingenting;

datter, Jeg har bedt for dig til Faderen, om at tage hensyn til din svaghed; Vassula, prøv at forstå Faderen; du er svag, men Jeg har rodfæstet dig godt inden i Mig, så at du ikke vil svigte eller svinge hid og did, når voldsomme storme fra tid til anden hærger i dig; du er Hans afkom, og det er derfor, Han i Sin Nidkære Kærlighed og Sin Generøsitet tillader sådanne modgange; har du ikke hørt, hvordan Han gennem lidelse, fører sjæle til fuldkommenhed, og at lidelse er en del af din træning?

så vær tålmodig, datter; vær også ædelmodig, og frygt ikke eller beklag dig over ingenting; bliv ikke træt af at arbejde, følg Mine Blodspor, som Jeg har efterladt Mig for al Evighed; de, som følger disse spor, vil komme ind i Mit Rige; lær, at Faderen ikke er ubarmhjertig, men umådeligt mild mod dig; Visdom elsker dig; derfor datter, overhold Budene, lev efter Biblen, hav Mig som din Hellige Ledsager og bed for Mine præster, som repræsenterer Mig;


1 I nogen tid havde Jesus trukket Sig tilbage i Schweiz.
2 Sjæle.