4. april 1987

(Mens jeg gik rundt i Schweiz, betragtede jeg menneskene og deres måde at leve på. Mange har, som alle vegne, dagligdags problemer, nogle flere end andre. Mange forekommer så ulykkelige og deres liv en kamp. Jeg havde aldrig lagt mærke til dette, før Gud kom til mig.)

ja, Vassula, Jeg ønsker, at du ser alt, Jeg ønsker, at du lægger mærke til og hører alt, hvad de siger; Jeg sørger over at høre og se Mine lam; hvorfor har de glemt Mig, når Jeg er deres Trøster; Jeg kan trøste dem, de kan ty til Mig;

(Her spekulerede jeg på, om det var Jahve eller Jesus.)

Vassula, Jeg er Én, Jeg er Én!1 Vassula, Jeg er Gud, som gav jer Livet; Jeg grundfæstede Mit Ord; Jeg kom til Jorden i kødet; Jeg er Én; Jeg velsigner dig, Vassula; Den Hellige Treenighed er Én; Jeg er Én;2

(Jeg tænkte netop, at jeg ville lære ved at spørge præsterne om dette.)

hos Mig vil du lære;

(Senere:)

datter, når du kommer til at forstå, hvor ligegyldig verden er blevet imod mig, vil du forstå Min bitterhed; Min Barmhjertigheds kalk er fuldt, og det samme er Min Retfærdigheds kalk; de gør Mig bedrøvet, bereder Mig stor bitterhed ved at skabe revolutioner3 og gøre oprør mod Mig og Min Lov; Jeg er den samme Levende Gud, men Mit folk har mistet gudsfrygten, de udfordrer Mig, de provokerer Mig! det var en fryd for Mig at skabe dem, hvorfor gør de oprør mod Mig? hvem kan de vende sig til? Jeg lider; hvor tror de, de er på vej hen? Mit Legeme er træt og såret,4 Mit Legeme har behov for at hvile sig og blive lindret;

Mener Du Kirken, Herre?

ja, Mit Legeme er Kirken; Vassula, Jeg ønsker at konsolidere Min Kirke; Jeg ønsker at forene alle Mine præster som en hær, en hær der frelser; Mine får er spredte, alle præster skal forene sig;

Min Gud, jeg er selv døbt græsk ortodoks. Hvem mener Du, min Herre? Katolikker eller protestanter eller sekter? eller andre religioner? Hvis jeg vover at spørge Dig om dette, er det, fordi det findes.

O Vassula, Vassula, Jeg er Én; Jeg, Gud, er Én; Mine børn er alle blevet skabt ved Min Hånd, hvorfor er alle Mine børn spredte? Jeg ønsker Enhed,5 Jeg ønsker, at Mine børn forener sig; Jeg er Én Gud, og de må forstå, at Den Hellige Treenighed er alle i Én! Helligånden, Den Hellige Fader og Jesus Kristus, Sønnen, alle tre er i Én;6 Vassula, klyng dig til Mig, lær af Mig;

Min Gud, hvad med Lyset?

Jeg er Lyset, Jeg er Én;7


1 Én i substans.
2 Én i substans.
3 Religiøse revolutioner, tror jeg.
4 Kirken
5 Enhed: Jeg tør ikke tænke højt, hvad Guds ønsker er!!! Jeg forstod…
6 Én Gud.
7 Én Gud.