19. december 1990

Min Herre!

Jeg er;

Hvis blot mit folk1 ville lytte …

bandlysningen vil blive hævet, og de vil lytte, så fat mod, du lille … Jeg er med dig … Kærligheden er nær dig … O Vassula, elskede, Jeg er så nær ved dig!2 Jeg Er; og Jeg holder øje med hvert et skridt, du tager; rejs dig og kys Mig, Jeg er nær ved dig; kys det Hellige Hjerte foran dig …

(Jeg kyssede Hans Hellige Hjerte.)

ja … glæd Mig nu og skriv;

(Jeg så hen på Hans Hellige Ansigt, og mit hjerte hoppede af glæde.)

fred være med jer; det er Jeg, elskede børn, det Hellige Hjerte; det er Jeg, jeres Frelser, som stræber efter at vinde jeres hjerte og gøre det helt til Mit; i dag har Jeg samlet jer som i en skole, for at I skal være sammen og lære direkte fra Visdommen;

Jeg vil give synet til de blinde, så at de kan se Min Herlighed og undervise de ulærte i at vokse i Min Ånd og vide, hvordan man skal skelne imellem synd og dyd; Jeg har i sinde at vinde ethvert hjerte, selv dem, der er blevet til granit, og

er urokkelige som møllesten; ligesom en mand, der inviterer sine venner til at være fælles om sin ejendom, inviterer også Jeg jer til at være fælles om Min Ejendom;

Mine sammenkomster er som en skole; de er til for at udvikle jer til et spirituelt liv og minde hver eneste af jer om indholdet af Mit Ord; i Min Skole forbereder Jeg jeres ånd til Min Store Genkomst, og ved Min Nåde fremfører Jeg nu og da fremtidige ting for at lade jer vide deres udfald;

hvordan vil I så være i stand til at leve i overensstemmelse med Min Lov, hvis I ikke lærer af Visdommen? desuden kendte mange af jer Mig ikke bedre end den, som Jeg har sendt jer; men Jeg er Opstandelsen, se hvordan tidligere forudsigelser er gået i opfyldelse? Jeg oprejste hende fra hendes grav, tog hende ved hånden og formede hende for at søge at vinde hende; ja, Jeg er Opstandelsen og Lyset;

har Jeg ikke også gjort det samme for jer? har Jeg ikke haft medlidenhed med jer? og de, som var langt væk fra Mit Hjerte, har Jeg ikke søgt og fundet dem? og har Jeg ikke i Min uendelige Kærlighed taget jer tilbage til Mig? og har Jeg, jeres Herre, ikke bejlet til jer i alle disse år for at vinde jeres hjerte?

Jeg har opvakt Min Barmhjertighed for at undertrykke Min Vrede, og Jeg har udøst Min Kærlighed i stedet for Min Retfærdighed; og Jeg gav jer Min Fred fulgt af Min Nåde, og Min Medfølelse bøjede sig ned fra himlen og gav jer det, I bad om i jeres bønner; Jeg er aldrig ophørt med at velsigne jer; Jeg sagde: “Jeg vil vande Min have og gennemvande Mit bed; men se Min kanal blev til en flod, og Min flod blev til et hav;” 3

i dag siger Jeg jer: jeres Hyrde skal snart leve iblandt jer og vil lade Sin flok græsse i Sin Bys haver; næ, I er endnu ikke en flok, men Jeg vil hente jer én efter én ud af ørkenen; derfor, Min lille flok, når I på stor afstand ser jeres Hyrde dukke op fra ørkenen, så skal I vide, at Jeg har resten af Mine Lam med Mig, og alle de ting, Jeg har gjort for dig, datter, skal Jeg også gøre for dine brødre; Jeg vil frelse jer; Jeg skal forene jer med jeres andre brødre, og Visdommen skal være jeres Hellige Følgesvend for uophørligt at vejlede jer;

Jeg skal snart hæve forbuddet, og jeres store frafald vil komme til sin afslutning; og bønnen, Jeg har givet jer, skal blive opfyldt; Min Vilje skal ske på Jorden, som den sker i Himlen, og under Mit Hellige Navn vil mange mennesker komme langvejs fra, fra alle Jordens ender for at være nær Mit Hellige Navn og lovprise Min storhed ved den guddommelighed, Jeg vil give tilbage til jer; og Mit Rige skal komme; for Min Trone vil komme ned ovenfra ind i Min Hellige By; og Jeg skal herske blandt resten, som er tilbage, som vil se Mig ansigt til ansigt;

– Kærligheden skal komme tilbage som kærlighed —

og Min Vilje skal ske på Jorden, som den sker i Himlen, fordi I vil blive ét og tilbede Mig rundt om ét Tabernakel med kærlighed i jeres hjerte og en Ild brændende inden i jer; Jeg vil fuldføre Min præstelige bøn; på Jorden som i Himlen skal jeres sjæle blive rodfæstede i Mig, i Kærlighed, i Enhed og helt opfyldt af min Ånd; ja, Mine elskede, Jeg vil ikke kun give jer det daglige brød, men også en skjult Skat ud af Mit Hjerte: den Himmelske Manna,4 som forvandler, opløfter jeres ånd til at blive en kopi af Min Ånd; I skal blive forvandlede ved udgydelsen af Min Ånd, så I må lære, hvordan I helt forlader jeres skyldnere;

Jeg vil indgive jer en Ånd af Forståelse og Barmhjertighed, så I må forstå, hvad “Herrens frygt” betyder; ja, I elskede, og når I gør det, vil Jeg give jer Visdommen som rejseledsager og vejleder til at lede jer til hellighed, denne hellighed som vil lamme Satan i tusind år og forhindre ham i at komme mellem os og mellem jer og Min Kærlighed;

så når I ser, himlen opløses i flammer, og elementerne smelte i varmen, så vid at dette er et tegn på begyndelsen af Mit Løfte; og på den Nye Himmel og den Nye Jord: Min Kirkes Fornyelse, Min Kirkes Genoplivelse,

jeres hjerters Genoplivelse;

og I, som er Mine indviede sjæle, I, som repræsenterer Mig, Jeg fortæller jer dette: husker I, hvordan Jeg hørte Elias beklage sig til Mig om Israels opførsel? og hvordan han troede, at de havde dræbt alle Mine profeter og nedrevet alle Mine altre? husker I, hvad Mit svar var til dette? Jeg sagde: Jeg har beholdt for Mig selv syv tusinde mænd, som ikke har bøjet deres knæ for Baal; og i dag siger Jeg jer, Mine elskede brødre: Jeg har holdt en rest tilbage til Mig selv, udvalgt og forvandlet ved Min Nåde til at forblive trofaste overfor Mig; denne rest opdrager Jeg til at genopbygge altrene, som var engang, og genskabe Min Helligdom; de er Min Nye Kirkes bygmestre;

så mens de onde fortsætter med deres onde gerninger og anklager jer, Mine profeter og Mine helgener ved Tidernes ende, og mens de stolte kæmper for verdensomspændende magt, er Jeg, jeres Forløser, i færd med at oprejse og træne disse bygmestre i Mit Hellige Hjerte til at blive Min Kirkes Søjler; brødre, Jeg skal aldrig svigte jer, aldrig … kom … løft jeres kors og følg Mig, og når I føler jer trætte på vejen, så støt jer til Mig, læn jer mod Mit Hjerte, og Mine Hjerteslag vil give jer det mod, I behøver, og styrken til at fortsætte på jeres vej til Golgata;

vær velsignede; Jeg har fortalt jer alt dette i dag, så at I må finde fred og håb i Mig; Jeg har talt til jer i dag med jævne ord; I elskede, forbliv agtpågivne og vågne, og I vil høre Mine Fodtrin; Ordet er nu meget nær jer og på Sin vej tilbage;

Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander, dette suk, som kendetegner jer som Mine; vær ét under Mit Hellige Navn;


1 De ortodokse.
2 Jesus mente ved mit lille skrivebord.
3 Sir bog 24: 30-31.
4 Det vil sige Helligånden.