6. juli 1990

fred være med dig; her er Mit Budskab:

fred være med jer; Jeg er jeres Forløser, som taler til jer; Jeg er Den, der elsker jer mest; Jeg er kommet til jeres land for at give syn til de blinde og tage synet bort fra dem, som påstår, de kan se … Jeg er kommet til jer, for at I skal lytte til Min Stemme, Min Helligånds Stemme, den Konstante Påminder om Mit Ord og om alt, hvad Jeg har givet jer; lyt til Mig: Jordens beboere, hvor Jeg elsker jer! trods jeres ubeskrivelige syndighed og jeres ligegyldighed imod Mig; Jeg, jeres Jesus, elsker jer;

i dag, Mine elskede, kommer Jeg og står foran jer som jeres Fårehyrde for at fortælle jer: Mit Rige er nært, og inden denne generation er gået bort, vil alt være sket, som er forudsagt af Mine profeter af i dag;

bed for dem, som Jeg har givet munde til at prise Mig, men som kun bruger dem til at tilsmudse Mit Hellige Navn;

bed for dem, som Jeg har givet øjne til at se Min Skønhed, Min Hellighed og Mine Undere, men blev blinde med skæl for deres øjne på grund af deres synder;

bed for dem, som Jeg har givet ører til at høre Mit Ord og Mine Kærlighedshymner, men som tillod deres hørelse at blive dårlig af frygt for at høre og blive omvendt;

bed for dem, hvis munde taler falske vidnesbyrd, og som er ubevidste derom, eres ledere vil falde, og de vil komme til at stå overfor Retfærdigheden;

bed for dem, som aldrig holder op med at sende giftpile efter hinanden, de må forstå, hvordan de skader Mit Legeme;

bed den bøn jeres Hellige Moder har givet jer i Hendes tidligere Budskab for at formilde og trække Min Faders Retfærdighed tilbage; bed jeres Fader om at give jeres generation en høreevne; gør godt igen for de stædige sjæle, som aldrig holder op med at gøre det onde;

bed for alle disse sjæle, Mine små hjerter, for I er Jordens salt; og Jeg, Jesus, siger jer: vær modige små hjerter, for Jeg er med jer;

Jeg vil sørge for, at Mit Navn bliver holdt Helligt, selvom Mine fjender frembragte dette store frafald i Min Kirke og denne ødelæggelsens vederstyggelighed ind i hjertet af Min Helligdom, og som vedbliver at holde fast på grund af deres stolthed;

Jeg siger jer i sandhed, at Min bolig skal blive genopbygget på dets tidligere byggesten; Dagen er nær, hvor Jeg skal komme over disse vise mænd og ødelægge deres såkaldte visdom og deres fjendtlighed imod Min Hellighed; Jeg skal trække dem op med rod, så at de ikke vil trives længere; de er faldet væk fra Mig, ja, de har vænnet deres skridt til at vandre som Frafaldne og har som deres leder og rejsekammerat Rationalismen våbnet til at bekæmpe Min Hellighed;

hvis nogen er tørstig efter Kundskab, lad ham komme til Mig og drikke, og Jeg vil give ham levende vand; gå ikke hen og drik af menneskelære, som kommer fra dets egen rationalisme; den mand sætter æren fra mennesker højere end æren, der kommer fra Gud; så til dem siger Jeg: ve jer, når verden taler godt om jer!! dagen kommer, hvor de er nødt til at tale helt nedefra, men før deres stemme når Mig, vil de blive indhyllet af støvet og det tykke lag af deres synder; Retfærdigheden vil sejre;

sandelig siger Jeg jer, at i de kommende dage vil Satan og alle hans onde ånder ikke arbejde på en skjult måde, som de gjorde før; nej, nu er tiden kommet, hvor han og disse fordærvede ånder skal vise sig åbent for enhver beboer på Jorden; Satan vil sende falske profeter, og han vil mangfoldiggøre dem som sand og skabe forvirring iblandt jer for at forføre selv de udvalgte, så vær omhyggelige, så ingen narrer jer; dette tegn er tegnet på Mine Store Tegn, som skal komme; i dag er dæmonen som et vildt dyr, der er såret, og derfor bliver endnu mere farlig, men frygt ikke, I som elsker Mig, Jeg vil tilbyde jer den sikkerhed, som I sukker efter;

men ve dem som forurenede Min Helligdom og førte et stort frafald ind i Min Kirke, svovl og ild vil regne ned over dem! i sandhed siger Jeg jer: i hulerne, hvor sjakalerne1 lever, skal en hovedvej blive banet, utilsmudset, som skal kaldes: Hellig Vej; de urene skal ikke færdes ad den, men de levende skal vandre den, for de ved, hvordan de skal tilbede Mig, og de vil bøje deres knæ og sige til Mig: amen … amen

små børn, bær ikke nag til hinanden, vær forenet, vær forenet, vær ét; det er Jeg, Jesus, som beder jer om dette; Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; dette Suk som mærker jer som Mine;

(Vor Hellige Moders Budskab:)

fred være med jer; Mine børn, Jeg ønsker, at I i dag læser og meditere over Lukas 15:4-7; ja, Jesus ønsker ikke at miste nogen af jer, det er derfor, Han konstant søger efter jeres hjerte; bed, Mine små børn, som aldrig før, hold Guds Navn Helligt og husk på, at enhver, som søger Herren, vil finde Ham; enhver, som banker på, vil altid få døren åbnet for sig; arbejd for jeres frelse, bed for enhver ting, I behøver;

Jeg ønsker, at I skal være lykkelige og fredfyldte i Herren, fordi Herren har givet jer Sin Kærlighedsgave, så hvilken større Gave findes der end Hans Kærlighed? find Fred i Herren, den fred, som mange af jer mangler; træng ind i Guds Kærlighed, og Han vil rense jeres sjæl; pris Herren, for Han er god og tålmodig; kom ikke til Ham blot på grund af jeres interesser, kom ikke til Ham ubevidste, blot af pligt, kom til Herren for at prise Ham og Elske Ham;

tænk over de velsignelser, Gud giver jer hver dag; overvej de velsignelser, Han giver jer dagligt og tilbyd Ham jeres hjerte, og tak Ham, I elskede; vis Ham også jeres taknemmelighed;

Jesus er Kærlighed, Jesus er Håb, og Jesus betyder Han—Som—Frelser, så tvivl ikke på Hans Kærligheds Storhed; hav Tro på Ham, Han kommer for at redde selv den ringeste blandt jer; giv vidnesbyrd om Hans Store Kærlighed i alle lande og spred Hans Budskaber til Jordens fire hjørner;

Jeg, jeres Hellige Moder, er altid nær jer, Mine børn; Jeg velsigner jer; må Min Søns Fred hvile i jeres hjerter;


1 Her hentyder Jesus til frimurerne i Hans Helligdom.