19. juni 1990

Min Jesus?

Jeg er;

fred være med dig; ær Mig ved at efterligne Mig, herliggør Mig ved at elske Mig, helliggør dit legeme, eftersom Jeg lever i dig, når du spiser Mig og drikker Mig; tilbed Mig, tørst efter Mig, reparer for dem, der ikke elsker Mig og er forblændet af deres intellekt, og som ikke kan skelne deres højre hånd fra den venstre; bed for at de må forstå, at de behøver iagttagelsesevne for ikke at afvige, som mange af dem gør nu, fra Mine Ord; bed for at de må forstå, at, hvad Jeg ønsker af disse vise mennesker, det er tilbedelse, Jeg ønsker, at de skal komme og hylde Mig ligesom de første fårehyrder og som de vise mænd;

Jeg ved, at Jeg blot har et barn i Mine Hænder; frygt ikke, ved Jeg ikke, hvorhen Jeg sender dig? Jeg har opdraget dig til at være Min budbringer, til at vidne om Sandheden; elev, du er Min Egen, og fra Min Mund har du lært; tag din Mesters Hånd og tillad Mig at lede dig derhen, hvor Jeg ønsker, du skal være; støt dig til Mig, når du er træt og modløs, Mit barn, og Jeg skal trøste dig; åh, Vassula, hver gang du føler dig ulykkelig, bliver Mit Hjerte som en Brændende Ild af Kærlighed, rede til at fortære dig; lyt: glæd dig! for hvad er større end at modtage Min Kærlighedsgave?

forstå Mit barn, at Jeg er Den, der elsker dig mest og vil gøre det for evigt;

Barmhjertighedens Herre, vi er afveget fra Din Sti, alligevel ophørte Du aldrig med at behandle os med barmhjertighed og med stor kærlighed; i dag kalder jeg på Dig, Herre: svigt os ikke i prøvelsens dage, red os fra ødelæggelse, frels os fra det onde, forén os i Din Kærlighed og Fred!

Jeg giver dig Min Fred og Min Kærlighed, Mit barn;

ecclesia skal genoplives på trods af alle de prøvelser, hun gennemlever; Min Kirke vil blive én og hellig, og Mit Folk vil tale ét sprog; alle disse ting skal snart finde sted; Vassula, Jeg skal oprejse Min Kirke igen med Min Uendelige Kærlighed og Barmhjertighed, Jeg vil give jer alle jeres vingårde tilbage og gøre denne dødens dal til en port af Håb, og I skal alle svare Mig som engang før; som I gjorde, da I var unge og rene;

I har forkastet Kundskaben i temmelig lang tid nu og bragt Mig ofre, som aldrig nåede Mig, men i Min Barmhjertighed skal Jeg sige til hver dødens dal: stå op! lad hver eneste mørk dal blive fyldt med Mit Ord, hvert bjerg og høj blive lagt ned til græsning, og lad alle, som er blevet mærket på deres pande af Mit Kærlighedssuk, komme frem og spise af Livets Træ;

i dag giver Jeg jer alle en chance for helt tydeligt at høre Min Stemme fra Min Hellige bolig, Min Stemme lyder som et ekko fra Jerusalem og når alle Jordens beboere; ingen kan senere sige, at Jeg ikke har advaret jer; fra land til land lader Jeg Min Ånd blæse, Jeg sender jer alle Mine tjenere, profeterne, som vedvarende minder jer om, hvem der er jeres Fader og for at vende jer bort fra jeres onde gerninger og forbedre jeres handlinger;

Jeg kommer for at hindre jer fra at ære gudløse teorier; Jeg sender Mine budbringere til jer for at minde jer om Mine forskrifter og for at minde jer om at leve helligt, som Jeg er Hellig, så I alle vil være værdige til at stå ansigt til ansigt med Mig på dagen for Min Genkomst;

Min datter, vær Min røgelse, Jeg skal altid nære dig;

Herre, jeg har så mange ting at fortælle Dig!

ting?

– Ja! For det første er jeg ikke værdig til noget af det, Du har givet mig.

det ved Jeg, men Jeg giver Visdom til de fattige og enkle; lad Min Kærlighed omslutte dig; kom, glem aldrig Mit Nærvær;

Din Gode Ånd skal lede mig
i slettelandet.
Hold mig i live
for Dit Navns skyld, Herre,
og før mig ud af nøden
i Din retfærdighed!
amen.1


1 Sl 143:10-11.