29. januar 1990

Herre?

Jeg er; lille du, lad os bede:

Herre min Gud,
løft min sjæl fra dette mørke
ind i Dit Lys,
omslut min sjæl
i Dit Hellige Hjerte,
ernær min sjæl med Dit Ord,
salv min sjæl med
Dit Hellige Navn,
gør min sjæl rede
til at høre Din tale,
ånd Din søde velduft
i min sjæl og genopliv den,
henryk min sjæl, så den glæder Din Sjæl;
Fader, forskøn mig, Dit barn,
ved at lade Din rene myrra
dryppe over mig,
Du har taget mig til
Din Himmelske Sal,
hvor alle Udvalgte sidder,
Du har vist mig omkring til Dine engle,
åh, hvad mere kan min sjæl bede om?
Din Ånd har givet mig liv
og Du, som er det Levende Brød,
har genoprettet mit liv,
Du har budt mig at drikke Dit Blod,
så jeg bliver i stand til for evigt
at dele Dit Rige med Dig
og leve for evigt og altid;
Ære være Gud i det Højeste!
Ære være den Helligste af de Hellige,
Lovet være vor Herre,
Velsignet være vor Herre,
for Hans Barmhjertighed
og Hans Kærlighed
rækker fra generation til generation
og vil altid gøre det;
amen;

godt, Mit barn;

(Jesus var glad for min nedskrivning.)